Agribank Chi nhánh Tỉnh Cao Bằng thông báo đấu giá tài sản

29/10/2021

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Hạ Lang Cao Bằng.
Địa chỉ: Phố Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: Số nhà 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 
1.1. Tài sản đấu giá:
1.1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
a) Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 164.
- Tờ bản đồ số: 491-III-D-c.
- Địa chỉ thửa đất: Tổ 27, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (Nay là tổ 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng. 
- Diện tích: 136,3m2 (bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu phẩy ba mét vuông).
- Hình thức sử dụng:  + Sử dụng riêng: 136,3 m2
                          + Sử dụng chung: Không m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận tặng cho quyền sử dụng đất.
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 151805 do UBND Thị xã Cao Bằng (Nay là UBND Thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng cấp ngày 30 tháng 12 năm 2011. Số vào sổ cấp GCN: CH00181.
b) Tài sản trên đất (Nhà): 01 Nhà xây 03 tầng + 1 tum.
- Loại nhà: Nhà xây 03 tầng + 1 tum.
- Diện tích xây dựng : 90 m2
- Tổng diện tích sử dụng : 270 m2
- Kết cấu: Nhà khung chịu lực.
- Nhà ở trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1.1.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
a) Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 140.
- Tờ bản đồ số: 491-III-D-a.
- Địa chỉ thửa đất: Tổ 3 K2 Nước Giáp, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Nay là tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).
- Diện tích: 65,8 m2 (bằng chữ: Sáu mươi lăm phảy tám mét vuông).
- Hình thức sử dụng    :  + Sử dụng riêng: 65,8 m2
                         + Sử dụng chung: Không m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển quyền sử dụng đất.
- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 924364 do UBND thị xã Cao Bằng (nay là UBND thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng cấp ngày ngày 16 tháng 08 năm 2004. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00871.
b) Tài sản gắn liền trên đất (Nhà): 01 nhà xây 03 tầng.
- Loại nhà: Nhà xây 03 tầng.
- Diện tích xây dựng: 65,8 m2
- Tổng diện tích sử dụng: 197,4 m2
- Kết cấu: Nhà xây kiên cố.
- Nhà ở trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
1.1.3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của ngân hàng.
1.2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tài sản đấu giá   Tổng giá khởi điểm (đồng)   Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)  Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)  Bước giá (đồng)
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng   4.950.000.000  500.000    990.000.000   20.000.000
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng    3.325.000.000   500.000    665.000.000  20.000.000

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của ngân hàng.
- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký chuyển quyền sử dụng tại cơ quan có thẩm quyền do Ngân hàng và người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng tài sản (Mỗi tài sản là một (01) lô đất và tài sản gắn liền).
3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 27 tháng 10 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2021 tại nơi có tài sản.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2021;
Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu gía chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm theo Quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:
- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – SN 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Số điện thoại: 0206.3.855032; Địa chỉ: SN 040, phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi