Agribank Chi nhánh thành phố Cao Bằng thông báo đấu giá tài sản

05/11/2021

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cao Bằng.
Địa chỉ: Số 017, Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ: Số nhà 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 
1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 15 (Nay thuộc tổ dân phố 6), phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
a) Quyền sử dụng đất: thửa đất số 143, tờ bản đồ số: 12;
- Địa chỉ: Tại tổ 15 (Nay thuộc tổ dân phố 6), phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Diện tích đất: 111,2 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; 
- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 111,2 m2
                      + Sử dụng chung: 0 m2
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 7 tầng.
c) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Cao Bằng.
1.2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

Tài sản đấu giá      Tổng giá khởi điểm (đồng)  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)  Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)   Bước giá (đồng)
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 15 (Nay thuộc tổ dân phố 6), phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng   13.364.000.000     500.000   668.200.000  30.000.000

Các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/quyền sử dụng, chi phí đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá, đăng ký biến động (nếu có) do người mua tài sản chịu theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Hộ gia đình, cá nhân mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng – SN 040, Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định.
5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 04 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): 
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí lô đất đấu giá có thể trực tiếp đến xem thực địa;
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí lô đất: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem thực địa trong 02 ngày 11/11/2021 và 12/11/2021.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2021.
Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu gía chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm theo Quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:
- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – SN 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Số điện thoại: 0206.3.855032; Địa chỉ: SN 040, phố cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi