Agribank Chi nhánh 10 thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

21/02/2020

1. Tài sản cần thẩm định giá: 
    Tài sản là các tài sản cùng các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thuộc quyền sở hữu – sử dụng hợp pháp của Bên bảo đảm đã được thế chấp tại Agribank Chi nhánh 10, cụ thể là:
    Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại: Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 32, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6420LCP201700069 ngày 01/3/2017; Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 01/3/2017 đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai chứng nhận ngày 01/03/2017.
2. Mục đích thẩm định giá: xác định giá trị thị trường của tài sản để đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c.    Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.    Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
e.    Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá trị tài sản bảo đảm,...)
f.    Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
-    Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-    Thời hạn: trước 13h00 ngày 05/3/2020.
-    Địa điểm: Phòng Kế hoạch Kinh doanh Agribank Chi nhánh 10; địa chỉ số: 326 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh (cán bộ thụ lý hồ sơ: Phan Tuấn Anh).  
-    Điện thoại : 028 – 38534339            Fax: 028 – 38534340.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi