Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

15/10/2021

1. Tài sản bảo đảm được mô tả dưới đây:
1.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 114/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 25/10/2019 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh, cụ thể như sau:
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 842; Tờ bản đồ số: 19;
- Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Diện tích: 682,50 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi hai phẩy năm mươi mét vuông);
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng:
Đất ở tại nông thôn 506 m2 và Đất trồng cây lâu năm 176,5 m2.
- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến tháng 03/12/2049.
- Nguồn gốc sử dụng
+ Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 300 m2.
+ Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không có thu tiền sử dụng đất 176,5 m2.
+ Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 206 m2.
- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CS 793452, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS 12308 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai TUQ.Giám Đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai cấp ngày 22/08/2019 đứng tên bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở.
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
- Diện tích xây dựng: 438,6 m2.
- Diện tích sản: 877,2 m2.
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng.
- Cấp (Hạng): Cấp 3.
1.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 114/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 25/10/2019 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh, cụ thể như sau:
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 738; Tờ bản đồ số: 19;
- Địa chỉ: xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Diện tích: 768,10 m2 (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám phẩy mười mét vuông);
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 727,5 m2 và Đất trồng cây lâu năm
40,6 m2
- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở đô thị: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến tháng 30/11/2050.
Nguồn gốc sử dụng:
Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 427,5 m2
Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất  không thu tiền sử dụng đất 40,6 m2
Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 300 m2       
- Giấy tờ về tài sản:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số CS 960110, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS 12200 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai TUQ.Giám Đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/08/2019 đứng tên bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.
* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
- Diện tích xây dựng: 399.7 m2
- Diện tích sản: 799.4 m2
- Hình thức sở hữu: sở hữu riêng
- Cấp (Hạng): Cấp 3
2. Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: 
Thu giữ các tài sản bảo đảm nêu trên theo quy định của pháp luật để thanh toán các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Tạm tính đến ngày 12/10/2021 tổng dư nợ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai là: 54.805.553.806 đồng. Trong đó:
- Dư nợ gốc: 50.596.001.270 đồng.
- Tiền lãi trong hạn: 3.589.558.647 đồng.
- Lãi quá hạn: 619.693.889 đồng.
3. Nghĩa vụ được bảo đảm:
Các hợp đồng thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh cụ thể như sau:
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 2019OANH-LB/HĐTC ngày 25/10/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 114/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 25/10/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh.
4. Thời gian thực hiện việc thu giữ tài sản bảo đảm: Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo thu giữ tài sản bảo đảm thu hồi nợ.
5. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
6. Bên bảo đảm có nghĩa vụ phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để việc xử lý Tài sản bảo đảm được hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên. 
7. Trường hợp bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh và/hoặc ông Nguyễn Văn Thanh và/ hoặc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh không thực hiện yêu cầu kể trên, Agribank sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi