Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

15/10/2021

1. Tài sản bảo đảm được mô tả dưới đây:
Hợp đồng thế chấp tài sản số 119/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 06/11/2019 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh.
 Hợp đồng thế chấp tài sản số 121/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 12/11/2019 giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh.
 Chi tiết xem Tại đây.

2. Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: 
Thu giữ các tài sản bảo đảm nêu trên theo quy định của pháp luật để thanh toán các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Tạm tính đến ngày 12/10/2021 tổng dư nợ của của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai là: 54.805.553.806 đồng. Trong đó:
- Dư nợ gốc: 50.596.001.270 đồng.
- Tiền lãi trong hạn: 3.589.558.647 đồng.
- Lãi quá hạn: 619.693.889 đồng.
3. Nghĩa vụ được bảo đảm:
Các hợp đồng thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh cụ thể như sau:
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 119/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 06/11/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH dịch vụ Bảo
Oanh – người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 121/2019/HĐTC-BAOOANH ngày 12/11/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH dịch vụ Bảo
Oanh – người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.
4. Thời gian thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm: Sau 07 ngày kể từ ngày thông báo thu giữ tài sản bảo đảm thu hồi nợ.
5. Địa điểm xử lý tài sản bảo đảm: Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
6. Bên bảo đảm có nghĩa vụ phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để việc xử lý Tài sản bảo đảm được hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên. 
7. Trường hợp bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh và/ hoặc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh không thực hiện yêu cầu kể trên, Agribank sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi