Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

15/10/2021

1. Tài sản bảo đảm được mô tả dưới đây:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 81/2018/HĐTC- THANHSON  ngày 06/12/2018 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và ông Sous Son. Và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác kèm theo, cụ thể như sau:
* Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 67; Tờ bản đồ số: 12.
+ Địa chỉ thửa đất: xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
+ Diện tích: 815,3 m2 (Bằng chữ: Tám trăm mười lăm phẩy ba mét vuông). 
Trong đó: Diện tích được cấp: 815,3 m2, không được cấp: 0 m2.
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 815,3 m2; Sử dụng chung: 0 m2.
+ Mục đích sử dụng: 515,3 m2 Đất trồng cây lâu năm; 300 m2 Đất ở tại nông thôn.
+ Thời hạn sử dụng:    Đất trồng cây lâu năm đến ngày 31/10/2043.
    Đất ở: Lâu dài.
+ Nguồn gốc sử dụng: 
Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 300 m2
Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 515,3 m2
* Tài sản gắn liền với đất theo thực tế: Trên thửa đất nói trên có căn nhà cấp bốn xây dựng kiên cố.
- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 331660, số vào sổ cấp GCN: CS 07675 do Sở tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai TUQ. Giám Đốc văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/05/2018 đứng tên ông Sous Son.
2. Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: 
Thu giữ các tài sản bảo đảm nêu trên theo quy định của pháp luật để thanh toán các khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Son tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Tỷ giá: 22.765 VND/USD.
Tạm tính đến ngày 13/10/2021 tổng dư nợ của Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Son tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai: nợ gốc là USD 354,510.00 và 38.893.363.347 VND quy đổi tương đương 46.963.783.497 VND và số tiền lãi phát sinh trong hạn, lãi phát sinh quá hạn theo quy định tại hợp đồng tín dụng 5900-LAV-201902231 ngày 10/10/2019.
3. Nghĩa vụ được bảo đảm:
Các hợp đồng thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Son tại hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 81/2018/HĐTC-THANHSON ngày 06/12/2018 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và ông Sous Son. Và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác kèm theo.
4. Thời gian thực hiện việc thu giữ tài sản bảo đảm: Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo và đăng ký xử lý tài sản bảo đảm.
5. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
6. Bên bảo đảm có nghĩa vụ phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để việc xử lý Tài sản bảo đảm được hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên. 
7. Trường hợp ông Sous Son và/ hoặc Công ty TNHH MTV Gỗ Thanh Son không thực hiện yêu cầu kể trên, Agribank sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi