Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

15/10/2021

1. Tài sản bảo đảm được mô tả đầy đủ dưới đây:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 04/2020/HĐTC-BAOOANH ngày 08/01/2020 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh. Và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác kèm theo, cụ thể như sau:
* Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 109;      Tờ bản đồ số: 8.
+ Địa chỉ thửa đất: xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
+ Diện tích: 1616,8 m2 (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm mười sáu phẩy tám mét vuông). 
 Trong đó: Diện tích được cấp: 1616,8 m2                 Không được cấp: 0 m2
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 200,0 m2.    
                      Đất trồng cây lâu năm: 1416,8 m2.
 + Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài.
                      Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 28/02/2049.
 + Nguồn gốc sử dụng: Nhà  nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 200,0 m2.
                                      Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 1416,8 m2.
- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  số: CT 811275, số vào sổ cấp GCN: CS 09806 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai TUQ.Giám Đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai cấp ngày 20/12/2019 đứng tên bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh.
* Tài sản gắn liền với đất trên thực tế: không có.
2. Lý do thu giữ tài sản đảm bảo: 
Thu giữ các tài sản bảo đảm nêu trên theo quy định của pháp luật để thanh toán các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Tạm tính đến ngày 12/10/2021 dư nợ của hợp đồng tín dụng số5900-LAV-202000448 ngày 03/04/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh  tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai là: 22.361.008.043 đồng. Trong đó:
- Dư nợ gốc: 20.885.361.270 đồng.
- Tiền lãi trong hạn: 1.059.866.574 đồng.
- Lãi quá hạn: 415.780.199 đồng.
3. Nghĩa vụ được bảo đảm:
Hợp đồng thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh cụ thể như sau: hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 04/2020/HĐTC-BAOOANH ngày 08/01/2020 ký kết giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai và bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh cùng ông Nguyễn Văn Thanh. Và hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác kèm theo.
4. Thời gian thực hiện việc thu giữ tài sản bảo đảm: Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo thu giữ tài sản bảo đảm thu hồi nợ.
5. Địa điểm thu giữ tài sản bảo đảm: xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
6. Bên bảo đảm có nghĩa vụ phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để việc xử lý Tài sản bảo đảm được hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên. 
7. Trường hợp bà Nguyễn Vũ Hoàng Oanh và/hoặc ông Nguyễn Văn Thanh và/ hoặc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Oanh không thực hiện yêu cầu kể trên, Agribank sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo đúng quy định của Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp, áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi