Agribank Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

21/10/2021

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
1.1. Quyền sử dụng đất tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuộc thửa đất số 1111; tờ bản số số 03; Diện tích: 5630 m2(Năm ngàn sáu trăm ba mươi mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời gian sử dụng: đến tháng 10 năm 2016;  thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AG 733077 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 18/01/2007, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 03437 đứng tên Ông Nguyễn Thái Bảo Huy, Bà Bùi Thanh Trúc.
1.2. Quyền sử dụng đất tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuộc thửa đất số 264,265,266,267,270; tờ bản số số 03; Diện tích: 9490 m2(Chín ngàn bốn trăm chín mươi mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời gian sử dụng: đến tháng 04 năm 2016; thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AA089324 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 22/10/2004, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: 02242đứng tên Ông Nguyễn Thái Bảo Huy.
2. Lý do thu giữ tài sản: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 10/11/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: 
- Thửa đất số 1111, 264,265,266,267,270; tờ bản số số 03 tại xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
5. Ông Nguyễn Thái Bảo Huy, Bà Bùi Thanh Trúc và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản đảm bảo; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Nguyễn Thái Bảo Huy, Bà Bùi Thanh Trúcvà các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi