Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn thông báo việc bán tài sản bảo đảm

02/02/2021

1. Tài sản bán đấu giá:
Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 23, Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 291136, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00299 do UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/02/2005, cụ thể:  
- Diện tích: 810 m2 (bằng chữ: tám trăm mười mét vuông).
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 810 m2
+ Sử dụng chung: không m2
- Mục đích sử dụng đất: CLN
- Thời hạn sử dụng đất: 02/2047
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ghi chú: Diện tích nằm trong mốc lộ giới: 70m2
Chủ sở hữu tài sản: Bà Nguyễn Thị Hòa, Ông Đặng Quốc Khánh.
Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất tại thửađất số 315, tờ bản đồ số 23, Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 291134, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00302 do UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/02/2005, cụ thể:  
- Diện tích: 604 m2 (bằng chữ: sáu trăm lẻ bốn mét vuông).
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 604 m2
+ Sử dụng chung: không m2
- Mục đích sử dụng đất: CLN
- Thời hạn sử dụng đất: 02/2047
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
- Ghi chú: Diện tích nằm trong mốc lộ giới: 455m2
Chủ sở hữu tài sản: Bà Nguyễn Thị Hòa, Ông Đặng Quốc Khánh.
Tài sản thứ 3: Quyền sử dụng đất tại thửađất số 634, tờ bản đồ số 23, Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 382646, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00454 do UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/03/2005, cụ thể:  
- Diện tích: 183 m2 (bằng chữ: một trăm tám mươi ba mét vuông).
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 183 m2
+ Sử dụng chung: không m2
- Mục đích sử dụng đất: CLN
- Thời hạn sử dụng đất: 02/2047
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chủ sở hữu tài sản: Bà Nguyễn Thị Hòa, Ông Đặng Quốc Khánh.
Tài sản thứ 4: Quyền sử dụng đất tại thửađất số389, tờ bản đồ số 23, Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 291137, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00298 do UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/02/2005, cụ thể:  
- Diện tích: 103 m2 (bằng chữ: một trăm lẻ ba mét vuông).
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: 103 m2
+ Sử dụng chung: không m2
- Mục đích sử dụng đất: CLN
- Thời hạn sử dụng đất: 02/2047
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Chủ sở hữu tài sản: Bà Nguyễn Thị Hòa, Ông Đặng Quốc Khánh.
2. Giá khởi điểm: 
Tổng giá khởi điểm của 04 (bốn) tài sản nêu trên là 5.131.900.000đồng (bằng chữ: Năm tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí; thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định. 
Không bán riêng từng tài sản.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài đến hết ngày 22/02/2021(trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. 
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 22/02/2021 tại các thửa đất số 118; 315; 634 và thửa đất số 389, tờ bản đồ số 23, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
5. Tiền đặt trước:513.190.000đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười ba triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng chẵn). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 24/02/2021 (trong giờ hành chính).
- Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản mang tên: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- Số tài khoản: 1900 201447383 Agribank – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.
- Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “04 QSDĐ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25/02/2021.
- Địa điểm:Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.
 (cụ thể theo Thông báo đấu giá tài sản số 0201/2021/TB-LS ngày 02/02/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn).
Cán bộ liên hệ: Trương Thị Dung- Phòng Xử lý nợ. Điện thoại di động: 0918919542. Điện thoại cố định: 08.38231880-400
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi