Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

25/03/2020

I. Thông tin khách hàng:

Tên khách hàng -    Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY QUẢNG BÌNH
-    Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: QUANG BINH SHIPBUIDING INDUSTRY COMPANY LIMITED
-    Tên công ty viết tắt: QUSICO.LTD
 
Địa chỉ TK 5, Trị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Mã khách hàng 3800-024467484
Dư nợ hiện tại (đến 11/03/2020) -    Nợ gốc: 14.371.436.800 đồng (bằng chữ: Mười bốn tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm đồng)
-    Nợ lãi (tạm tính): 9.909.830.852 đồng (bằng chữ: Chín tỷ chín trăm linh chín triệu tám trăm ba mươi nghìn tám trăm năm mươi hai đồng)
 
Nhóm nợ tại thời điểm 11/03/2020 Nợ ngoại bảng
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XDTH nội bộ Đóng tàu và cấu kiện nổi; Đóng mới, sửa chữa tất cả các loại tàu thuyền vỏ gỗ, vỏ nhôm, vỏ composit và vỏ sắt vừa và nhỏ,….

II.    Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay số 141/NHNo.QB-KHDN ngày 04/03/2020 của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của Pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
1.1. Toàn bộ các tài sản gắn liền với thửa đất số: 102, tờ bản đồ số:
15, có địa chỉ tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 279620 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp ngày 19/9/2005, số vào sổ cấp GCN: T 01020, đứng tên Công ty Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình đã được chuyển tên thành Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận ngày 24/12/2008 (nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình) được thế chấp tại Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 72/2009/HĐTC ngày 01/04/2009; Hợp đồng bổ sung số 72A/2010/HĐTC-PL ngày 10/01/2011 và Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 72B/2010/HĐTC ngày 10/01/2011. 
1.2. Toàn bộ các tài sản gắn liền với thửa đất số: 207, tờ bản đồ số: 15, có địa chỉ tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC 267060 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp ngày 19/9/2005, số vào sổ cấp GCN: T 01021, đứng tên Công ty Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình đã được chuyển tên thành Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận ngày 24/12/2008 (nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình) thuộc Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 72/2009/HĐTC ngày 01/04/2009 và Hợp đồng bổ sung số 72A/2010/HĐTC-PL ngày 10/01/2011. 
1.3. Tài sản là phương tiện vận tải đã qua sử dụng: Xe ô tô con hiệu FORD EVEREST, biển số đăng ký: 73L – 6867 theo Giấy đăng ký xe ô tô số 0002729 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 30/01/2008, đứng tên Công ty công nghiệp tàu thủy Quảng Bình (nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình) thuộc Hợp đồng thế chấp tài sản số 72C/2010/HĐTCTS ngày 10/01/2011. Cụ thể:
-    Loại phương tiện: Ô tô con.
-    Nhãn hiệu: FORD.
-    Số loại: EVEREST.
-    Số máy: 873338.
-    Số khung: 06475.
-    Kích thước bao: 5009 x 1789 x 1835 (mm).
-    Khối lượng bản thân: 1822 (kg).
-    Số người cho phép chở: 7 (chỗ ngồi).
-    Địa điểm đặt tài sản: tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
1.4. Tài sản là phương tiện vận tải đã qua sử dụng: Xe ô tô con hiệu TOYOTA ZACE, biển số đăng ký: 73L – 1783 theo Giấy đăng ký xe ô tô số 0002950 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 16/12/2004, đứng tên Công ty công nghiệp tàu thủy Quảng Bình (nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình) thuộc Hợp đồng thế chấp tài sản số 72C/2010/HĐTCTS ngày 10/01/2011. Cụ thể:
-    Loại phương tiện: Ô tô con.
-    Nhãn hiệu: TOYOTA.
-    Số loại: ZACE.
-    Số máy: 7K0288597.
-    Số khung: 6900168.
-    Số người cho phép chở: 8 (chỗ ngồi).
-    Địa điểm đặt tài sản: tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
3.    Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 26/03/2020 đến khi hoàn thành xong.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nơi có tài sản bảo đảm.
5.    Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản bảo đảm để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.    Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền mời Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định của Pháp luật., áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi