Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị bán đấu giá tài sản

11/01/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo về việc có nhu cầu dịch vụ bán đấu giá tài sản  đối với tài sản thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định:
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
- Địa chỉ: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: 0299.3820402               Fax: 0299.3820402 
2. Thông tin về tài sản:  
05 (năm) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hợp đồng thế chấp số 1993/HĐTC đã ký ngày 05/06/2012 giữa Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Cty TNHH KM Phương Nam và bên thứ ba để đảm bảo cho hợp đồng tín dụng số 1913/HĐTD (7600LAV201200268) ngày 21/11/2011, cụ thể:
2.1 Quyền sử dụng đất số: BB 877073 (thửa số 920, tờ bản đồ 05).
2.2 Quyền sử dụng đất số: BB 877411 (thửa số 63, tờ bản đồ 15).
2.3 Quyền sử dụng đất số: BB 877412 (thửa số 76, tờ bản đồ 15).
2.4 Quyền sử dụng đất số: BB 877078 (thửa số 740, tờ bản đồ 05).
2.5 Quyền sử dụng đất số: BB  877071 (thửa số 739, tờ bản đồ 05).
Cùng tọa lạc tại ấp An Thành, TT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản :
Để đảm bảo cho việc thực hiện bán đấu giá tài sản  tài sản đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định; Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức bán đấu giá tài sản  có đủ các tiêu chí sau:
a. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức bán đấu giá tài sản  thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ bán đấu giá tài sản  (hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã bán đấu giá tài sản  (hợp đồng tương tự). 
b. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp.
c. Thù lao dịch vụ, chi phí bán đấu giá tài sản  tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
d. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí nêu trên mới được xem là hợp lệ.   
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia bán đấu giá tài sản :
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản  tài sản được đăng trên website của Agribank: http://agribank.com.vn.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 
Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
(Đầu mối liên hệ: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng - Ông Trương Trung Tín – Email: Truongtrungtin1979@yahoo.com.vn – Di động: 0918448535).
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo để các tổ chức bán đấu giá tài sản  tham gia đăng ký. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi