Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

17/09/2021

I. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La.
- Trụ sở: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Mã số thuế: 0100686174-349
- Điện thoại: 0212.3.836.233; Fax: 0212.3.838.800
- Người đại diện là Ông: Phạm Văn Toàn - Chức vụ:  Giám đốc.
Theo Quyết định ủy quyền số: 389/QĐ-NHNo-PC ngày 23/03/2021 của Tổng giám đốc Agribank ủy quyền
II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
1. Tài sản thứ nhất
1.1.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
1.2. Số lượng: 01. 
1.3. Đặc điểm: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 505969 cấp ngày 20/11/2015 do UBND huyện Sông Mã cấp, tài sản đứng tên Ông/bà Đỗ Xuân Dụng/Hà Thị Thu Hằng 
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho khung thép lợp tôn; diện tích xây dựng: 400 m2 .
- Địa chỉ tài sản: Bản Hoàng Mã, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Vị trí giáp danh: Phía Đông giáp Ông Dương; Phía Tây giáp đường QL 4G; Phía Nam giáp đất ông Hợp; Phía Bắc giáp Ông Hợp
- Diện tích các mặt: Diện tích rộng mặt đường QL 4G: 20 m; DT chiều dài bên trái theo phía đường QL 4G: 18,6 m; DT chiều dài bên phải theo phía đường QL 4G: 20,4 m
- Đánh giá về lợi thế tài sản: Tài sản thuộc lô 1 rộng, nằm mặt đường QL 4G, thuận lợi giao thông phù hợp kinh doanh buôn bán.
1.4. Tổng giá trị khởi điểm: 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm triệu đồng).
2. Tài sản thứ hai
2.1.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
2.2. Số lượng: 01. 
2.3. Đặc điểm: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BT 505968 cấp ngày 20/11/2015 do UBND huyện Sông Mã cấp, tài sản đứng tên Ông/bà Đỗ Xuân Dụng/Hà Thị Thu Hằng 
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho khung thép lợp tôn; diện tích xây dựng: 200 m2 .
- Địa chỉ tài sản: Bản Hoàng Mã, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Vị trí giáp danh: Phía đông giáp đất Ông Cộng; Phía Tây giáp ông đường QL 4G; Phía Nam giáp đất ông Cộng; Phía Bắc giáp Đất ông Dũng
- Diện tích các mặt: Diện tích rộng mặt đường QL 4G: 10,2 m; DT chiều dài bên trái theo phía đường QL 4G: 27,3 m; DT chiều dài bên phải theo phía đường QL 4G: 29,1 m
- Đánh giá về lợi thế tài sản: Tài sản thuộc lô 1 rộng, nằm mặt đường QL 4G, thuận lợi giao thông phù hợp kinh doanh buôn bán.
2.4. Tổng giá trị khởi điểm: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).
3. Tài sản thứ ba
3.1.Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
3.2. Số lượng: 01. 
3.3. Đặc điểm: 
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CL 116131 cấp ngày 06/11/2017 do Sở Tài Nguyên và Môi Trưởng tỉnh Sơn La cấp, tài sản đứng tên Ông/bà Đỗ Xuân Dụng/Hà Thị Thu Hằng 
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho khung thép lợp tôn; diện tích xây dựng: 200 m2 .
- Địa chỉ tài sản: Bản Hoàng Mã, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
- Vị trí giáp danh: Phía đông giáp đất Ông Hợp; Phía Tây giáp ông đường QL 4G; Phía Nam giáp đất ông Dũng; Phía Bắc giáp Đất ông Hợp
- Diện tích các mặt: Diện tích rộng mặt đường QL 4G: 10 m; DT chiều dài bên trái theo phía đường QL 4G: 27,84 m; DT chiều dài bên phải theo phía đường QL 4G: 29,7 m
- Đánh giá về lợi thế tài sản: Tài sản thuộc lô 1 rộng, nằm mặt đường QL 4G, thuận lợi giao thông phù hợp kinh doanh buôn bán.
3.4. Tổng giá trị khởi điểm: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn đấu giá tài sản:
- Đơn vị bán đấu giá phải có cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đã từng tổ chức bán tài sản qua đấu giá tại địa bàn tỉnh Sơn La.
- Thù lao, dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:
    - Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
    - Địa điểm: Tại trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
    - Khách hàng có nhu cầu liên hệ Phòng kế hoạch kinh doanh – Agribank Chi nhánh huyện Sông Mã Sơn La. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0212.3.836.098
- Phương thức gửi/nhận hồ sơ: Gửi/nhận hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi