Agribank Chi nhánh Sơn Trà, Đà Nẵng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

14/02/2020

I. Thông tin khách hàng

Tên khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ CỬU LONG

 

PHU CUU LONG CONSULATION AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

 

PHU CUU LONG J. S. C.
Địa chỉ K384 Tôn Đản, P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Mã khách hàng 2004-210541995
Xếp hạng tín dụng D
Dư nợ hiện tại Nợ gốc: 60.000.000 VND; Nợ lãi tạm tính: 332.444.791 VND
Nhóm nợ tại thời điểm 14/02/2020 Nhóm 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Lại Tấn Đức, Bà Nguyễn Thị Tuất (Bên bảo đảm) và Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long (Bên được cấp tín dụng) đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số: ___/2020/NHNo-ST ngày 31/01/2020 của Agribank Sơn Trà, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 01 xe ô-tô con hiệu Mercedes Benz E280, số khung: WDD2110545L015608, số máy: 27294330694617, biển số: 43A-103.99.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 20/02/2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Lô G33+34 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
5. Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long và các bên liên quan (Ông Lại Tấn Đức và Bà Nguyễn Thị Tuất) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6.Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty CP TV&XD Phú Cửu Long và các bên liên quan (Ông Lại Tấn Đức và Bà Nguyễn Thị Tuất) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi