Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

20/05/2020

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ:
1.1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-201000022 ngày 09/02/2010 và 6170-LAV-201100020 ngày 26/01/2011.
1.2. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 7
         Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/09/2019) quy đổi là: 55.202.677.306 đồng, trong đó: 31.320.459.495 đồng và 1.029.406 USD, cụ thể:
  +  Dư nợ gốc quy đổi: 11.003.322.896 đồng, trong đó: 8.966.600.000 đồng và 87,789.78 USD
  + Nợ lãi quy đổi: 44.199.354.410 đồng, trong đó: 22.353.859.494 đồng và 941,616 USD.
  (Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/9/2019 cho đến khi Công ty CP Việt Thép trả hết nợ gốc,lãi vay tại Agribank Chi nhánh 7)
1.3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ:
         Là QSDĐ 20.048 m2 đất ở của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 579 tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. Đến thời điểm hiện nay, diện tích đất thế chấp còn lại là 7.649,3 m2 đất ở tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Hồ Chí Minh.  
        -  Mục đích sử dụng: đất ở đô thị
        -  Thời hạn sử dụng: Lâu dài
        -  Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
        - Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng tài sản số: BA645232, BA645238, BA645239, BA645248, BA645249, BA645250, BA645251, BA645252, BA645253, BA645254, BA645351, BA645259, BA645265, BA645267, BA645268, BA645278, BA645279, BA645280, BA645281, BA645304, BA645378, BA645380, BA645381, BA645383, BA645384, BA645385, BA645386, BA645387, BA645388, BA645389, BA645469, AN108151, AK280232 do UBND TP Đà Nẵng cấp.
Hồ sơ pháp lý kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-201000022 ký ngày 09/02/2010 giữa Công ty Cổ phần Việt Thép và Agribank chi nhánh 7;
-  Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-201100020 ký ngày 26/01/2011 giữa Công ty Cổ phần Việt Thép và Agribank chi nhánh 7;
- Hợp đồng thế chấp số 6170-LCP-201100025 ngày 27/01/2011 giữa Agribank chi nhánh 7 và Công ty Cổ phần Việt Thép và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 579;
- Đơn khởi kiện ngày 09/3/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam tại Tòa án nhân dân Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 105/2017/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân Quận Bình Tân về việc chuyển hồ sơ vụ án dân sự;
- Văn bản số 146/NHNoCN7-KHKD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7 ngày 29/04/2020 v/v xác định giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.
         1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản: Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 0180/2020/CT-VATC ngày 07/01/2020 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu.
         1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 theo Hợp đồng tín dụng số 6170-LAV-201000022 ngày 09/02/2010 và 6170-LAV-201100020 ngày 28/01/2011.
         1.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
        - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được nêu trong Chứng thư số 0180/2020/CT-VATC ngày 07/01/2020 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu.
1.7. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 7 (Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh)
2. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 04/6/2020 và ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh 7 tại Địa chỉ: 40/2 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
        4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ đồng)
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
         - Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
6. Tiền đặt trước: 5.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
7. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 10/6/2020 (trong giờ hành chính).  
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An
+ Số tài khoản: 6170.2010.08601 mở tại Agribank Chi nhánh 7.
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11/6/2020.
- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
            - Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
            +  Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, Bên mua nợ phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền trả trước tham gia đấu giá) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu Bên mua nợ không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
            + Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, Bên mua nợ phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 7. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà Bên mua nợ không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
        10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: 028 – 38204858    Di động: 0948689986.

 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi