Agribank chi nhánh 3 đăng tải thông tin bán đấu giá tài sản

02/07/2020

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3.

Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2020

Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 6.626,2 m2 đất tại đường Phan Huy Chú, Phường 2, TP. Vũng Tàu.

* Mô tả tài sản

+ Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 41.

+ Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu.

+ Diện tích: 6.626,2 m2 (bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm hai mươi sáu phẩy hai mét vuông)

+ Hình thức sử dụng: riêng: không m2, chung: 6.626,2 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5. Giá khởi điểm: 94.348.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 9.434.800.000 đồng

(Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng). Nộp vào tài khoản sau: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Số tài khoản: 1602201365738 tại Agribank chi nhánh 3.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 14/7/2020 đến ngày 16/7/2020 (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 06/7/2020.

- Địa điểm: tại nơi tài sản tọa lạc.

8. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính, từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 14/7/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM. 

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

9. Đăng ký tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính, từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 14/7/2020.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng trong trường hợp bất khả kháng hoặc do yêu cầu của người có tài sản hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.

Agribank Chi nhánh 3 cử: Bà Nguyễn Thu Trang, Cán bộ phòng Tín dụng – Agribank Chi nhánh 3, số điện thoại: 0915992696, Địa chỉ liên hệ: Agribank Chi nhánh 3 - 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối liên hệ và làm việc.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi