Agribank chi nhánh Bắc Giang II đăng tải thông tin thu giữ tài sản tại huyện Cao Phong

02/07/2020

I- Tài sản đưa ra đấu giá, giá khởi điểm

Căn cứ Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 55/BĐTV ngày 18/08/2017 giữa Bên thế chấp (bà Nguyễn Ánh Dương) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bố Hạ Bắc Giang (Nay là : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bố Hạ -  Bắc Giang II).

Căn cứ biên bản thỏa thuận hợp đồng xử lý tài sản số 01/HĐUQ ngày 18/05/2020, Văn bản thỏa thuận về việc giao tài sản thế chấp để ngân hàng xử lý số 02 ngày 18/05/2020  và hợp đồng ủy quyền số 03 ngày  18/05/2020,  giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bố Hạ Bắc Giang II và bà Nguyễn Ánh Dương, ông Lý Công Bằng. 

Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số 2005100/HĐ/GIV-TGĐ ngày 25/5/2020.

1. Tài sản bảo đảm đưa ra bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại:

- Thửa đất số: 569

- Tờ bản đồ số: 34

- Địa chỉ thửa đất : Thôn Hồ Tiến, xã Hương Vĩ , huyện Yên Thế , tỉnh Bắc Giang.

- Diện tích thửa đất : 266,6m2 ( bằng chữ: Hai trăm sáu sáu phảy sáu mét vuông).

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CĐ 778174, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 03644 do SỞ TN&MT TỈNH BẮC GIANG ,cấp ngày 23/08/2016.

2. Giá khởi điểm của tài sản bảo đảm đưa ra bán đấu giá: 400.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn).

II. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tổ chức đấu giá tài sản nêu trên phải đáp ứng những tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá tài sản;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực , kinh nghiệm và uy tín;

- Thù lao dịch vụ đấu giá , chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có trụ sở làm việc đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

2. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Hồ sơ năng lực của tổ chức ;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá .

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: 

Từ ngày 06/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bố Hạ - Bắc Giang II.

4. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:

Được thông báo vào ngày 21/7/2020 , tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bố Hạ -Bắc Giang II.

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bố Hạ Bắc Giang II

Địa chỉ: Phố Thống Nhất , thị trấn Bố Hạ , huyện Yên Thế , tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0204) 3877306; (0204) 3539999 ./.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi