Agribank Chi nhánh Bắc Kan đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02/07/2020

1. Thông tin tài sản đấu giá:     

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, đặc điểm của tài sản: 

Quyền sử dụng đất và tải sản gắn liền với đất tại địa chỉ:  tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Mang tên bà: Phạm Hồng Gấm và ông Nông Văn Tuyên cụ thể như sau:
    -    Thửa đất số: 59 ; - Tờ bản đồ số: 24 (BĐĐC).
    -    Diện tích: 103,4 m2 , ( Bằng chữ:  Một trăm lẻ ba phẩy bốn mét vuông).
    -    Đất ở tại đô thị: 103,4 m2
    -    Địa chỉ: tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn( nay là thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn
    -    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BĐ 686456 , số vào sổ cấp GCN: H 04196  do UBND thị xã Bắc Kạn ( nay là UBND thành phố Bắc Kạn) cấp ngày 22/08/2011.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết vị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá ( trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, số lượng chi nhánh…)

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật đấu giá số 01/2016/QH14, có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá, ...

- Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá ngang bằng về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên đơn vị có hợp đồng và đã tổ chức đấu giá thành công cho Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

4. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.

- Phương án bán đấu giá tài sản.

Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày thông báo.

Địa điểm: Phòng Tín dụng - Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại : 02093 871 551.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi