Agribank Chi nhánh Bắc Ninh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSBĐ

06/12/2019

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá: Khoản nợ của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải; Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải - Bệnh viện Thành An Thăng Long; Ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Thu.
* Thông tin khoản nợ đến thời điểm 30/09/2019 như sau:

- Tổng dư nợ gốc của các khoản nợ bán: 110.254.777.600 đồng + USD296,900.00; Trong đó: 
+ Tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn: 63.340.750.000 đồng
+ Tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: 46.914.027.600 đồng + USD296,900.00
- Tổng dư nợ lãi của các khoản nợ: 22.901.456.159 đồng + USD30,719.85; Trong đó: 
+ Tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn: 14.979.571.260 đồng
+ Tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: 7.921.884.899 đồng + USD30,719.85
- Tổng dư nợ gốc và lãi của các khoản nợ: 133.156.233.759 đồng + USD327,619.85 ;Trong đó:
+ Tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn: 78.320.321.260 đồng
+ Tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: 54.835.912.499 đồng + USD327,619.85
* Thông tin tài sản đảm bảo:
- Tài sản bảo đảm 1: Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2600-LCL-201600199 ngày 31/03/2016 được ký kết giữa Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải và Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: Tài sản bảo đảm là máy móc thiết bị y tế tại Bệnh viện Thành An Thăng Long.
- Tài sản bảo đảm 2: Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người khác số 2600-LCL-201800055 ngày 22/01/2018 được ký kết giữa Hộ ông Nguyễn Xuân Vinh và Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Tài sản bảo đảm 3: Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6140-LCP-201300536 ngày 22/03/2013 được ký kết giữa Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải, Agribank Chi nhánh Hóc Môn và Agribank Chi nhánh Bắc Ninh: Tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của công trình xây dựng Bệnh viện Thành An Thăng Long tại Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá khoản nợ;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
- Phương án đấu giá, thời gian thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 
* Tổ chức đấu giá tài sản có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ:
- Agribank chi nhánh Bắc Ninh
- Địa chỉ: 26 Lý Thái Tổ, phường Đại phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3823805
(Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hoan - Phó TP Khách hàng doanh nghiệp)  
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/12/2019 đến 15h ngày 09/12/2019 (bao gồm cả thứ 7 và Chủ nhật).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi