Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

22/10/2021

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
1.1.Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Đông Anh
-  Địa chỉ: Số 2 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
1.2. Người được quyền xử lý tài sản đấu giá.
- Agribank Chi nhánh Đông Anh.
- Địa chỉ: Số 2 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bìa số: BY 078402 do UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 11/02/2015, vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH.02970, đứng tên Ông Nguyễn Xuân Cuông và vợ là bà Nghiêm Thị Huy tại Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản của Ông Nguyễn Xuân Cuông và vợ là bà Nghiêm Thị Huy thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Chu Chung tại Agribank Chi nhánh Đông Anh. Tài sản bảo đảm này đã được Ông Nguyễn Xuân Cuông và vợ là bà Nghiêm Thị Huy bàn giao cho Agribank Chi nhánh Đông Anh, các bên đã thống nhất đấu giá để thu nợ khoản vay theo quy định.
3.1. Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.
3.2. Tình trạng pháp lý của các tài sản đấu giá: Là tài sản của Ông Nguyễn Xuân Cuông và vợ là bà Nghiêm Thị Huy thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Chu Chung tại Agribank Chi nhánh Đông Anh.
4. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản và hồ sơ, tài liệu liên quan: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: thửa đất số: 146; Tờ bản đồ số: 28; Địa chỉ: Xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ (bao gồm phiếu trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp): Từ ngày 25/10/2021 đến hết 16h00 ngày 01/11/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu.
7. Giá khởi điểm: 1.815.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng).
- Giá nêu trên chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí Phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
(Hiện nay vẫn có người lưu cư sinh sống trên khuôn viên tài sản bảo đảm).
8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
9. Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).
10. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
11. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 29/10/2021 đến 16h00 ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính).
- Hình thức: chuyển khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu.
+ Số tài khoản: 3140201021237 mở tại Agribank  Chi nhánh Đông Anh.
12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 9h00 ngày 03/11/2021.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu – Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
14. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Agribank Chi nhánh Đông Anh, địa chỉ: Số 2 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
- Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu, địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi