Agribank Chi nhánh Sài Gòn đăng thông tin về việc thông báo đấu giá tài sản

13/10/2020

    Agribank Chi nhánh Sài Gòn đăng thông tin bán đấu giá tài tài sản bảo đảm với nội dung sau:

1.    Tài sản đấu giá:

1.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở:

Quyền sử dụng đất:

-    Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 28;

-    Địa chỉ thửa đất: Thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

-    Diện tích: 1.061,6 m2 (bằng chữ: một nghìn không trăm sáu mươi mốt phẩy sáu mét vuông).

-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.061,6 m2; Sử dụng chung: Không m2

-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 400 m2, Đất trồng cây lâu năm: 661,6 m2

-    Thời hạn sử dụng: thời hạn sử dụng lâu dài lâu dài, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2048.

-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 400 m2.

Nhà ở:

-    Địa chỉ: thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

-    Diện tích xây dựng: 222,6 m2.    Diện tích sàn: 222,6 m2.

-    Kết cấu: Móng, cột bằng BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch ceramic.

-    Cấp (hạng): IV. - Số tầng: 01 tầng. - Năm xây dựng: 2011.

Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 199346, số vào sổ cấp GCN: CH00405 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 24 tháng 10 năm 2011 đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

Lưu ý: Thửa đất có 160m2 đất thuộc hành lang lộ giới mới QL14.

1.2. Tài sản 2:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở:

Quyền sử dụng đất:

-    Thửa đất số: 01 – tờ bản đồ: 00

-    Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

-    Diện tích: 490 m2 (Bốn trăm chín mươi mét vuông).

-    Hình thức sử dụng: riêng 490 m2, chung: 0 m2

-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 370 m2-Đất trồng cây lâu năm: 120 m2.

-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài  + Đến hết năm 2060

-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 370 m2.                     

Nhà ở:

-    Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

-    Diện tích xây dựng: 367,50 m2  - Diện tích sàn: 367,50 m2

-    Kết cấu: Cột bằng BTCT, Vi kèo thép, tường xây gạch, nền bê tông + gạch men, Mái lợp tôn.

-    Cấp hạng: IV – Số tầng: 01 – Năm xây dựng: 2013.

-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Được ghi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN376477, số vào sổ cấp GCN: CH 01411 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày: 11/06/2014 đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

1.3. Tài sản 3:  Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất là nhà ở:

Quyền sử dụng đất:

-    Thửa đất số: 01 – tờ bản đồ: 00

-    Địa chỉ: Thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

-    Diện tích: 670 m2 (Sáu trăm bảy mươi mét vuông).

-    Hình thức sử dụng: riêng 670 m2, chung: 0 m2

-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 342m2-Đất trồng cây lâu năm: 328 m2.

-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài  + Đến tháng 04/2044

-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 342 m2.                        

Nhà ở:

-    Địa chỉ: Thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

-    Diện tích xây dựng: 341,25 m2  - Diện tích sàn: 341,25 m2

-    Kết cấu: Cột bằng BTCT, vì kèo thép, tường xây gạch, mái lợp tole, nền bê tông + gạch men.

-    Cấp hạng: IV – Số tầng: 01 – Năm xây dựng: 2014.

-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BN376743, số vào sổ cấp GCN: CH 00529 cấp ngày 02/7/2014 do UBND huyện Bù Đăng cấp, đứng tên ông Lê Thế Công và bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.

2.    Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.

Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3.    Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4.    Giá khởi điểm đưa ra đấu giá lần 06 là: 5.184.856.494 đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm tám mươi tư triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn, bốn trăm chín mươi tư đồng), giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trong đó:

- Tài sản 1 có giá khởi điểm là: 2.001.761.100 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm lẻ một triệu, bảy trăm sáu mươi mốt ngàn, một trăm đồng);

- Tài sản 2 có giá khởi điểm là: 1.735.450.110 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, một trăm mười đồng);

- Tài sản 3 có giá khởi điểm là: 1.447.645.284 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi lắm nghìn hai trăm tám mươi tư đồng).

5.    Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6.    Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7.    Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

8.    Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính các ngày 26,27,28/10/2020 trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

9.    Thời hạn và địa điểm xem tài sản:

Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2020 tại nơi có tài sản.

10.    Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 29/10/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

11.    Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

12.    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Lưu ý:

-    Trước ngày mở cuộc đấu giá một ngày, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra;

-    Quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này;

-    Người mua được tài sản đấu giá tự liên lạc với chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản để nhận tài sản (nếu có) . Trường hợp chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có quyền khởi kiện ra TAND có thẩm quyền hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng buộc chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng phải bàn giao theo quy định pháp luật.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi