Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

27/03/2020

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VIỆT
Địa chỉ Ấp 4, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
Mã khách hàng 1600-138803401
Xếp hạng tín dụng  
Dư nợ hiện tại Nợ gốc đến ngày 12/3/2020: 33.692 triệu đồng
  Nợ lãi đến ngày 12/3/2020: 2.712 đồng
Nhóm nợ tại thời điểm 23/03/2020 Nợ nhóm 4
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Ông Lê Thế Công và Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 111/CNSG-KHDN ngày 12/02/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ:
1.1. Tài sản thứ nhất
: Ngày 04/12/2013, Agribank Chi nhánh Sài Gòn và Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ của người khác số Công chứng 3426, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐ-GD và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ngày 04/12/2013.
    Chủ sở hữu: Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số 142, tờ bản đồ số 28;
-    Địa chỉ thửa đất: Thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
-    Diện tích: 1.061,6 m2 (bằng chữ: một nghìn không trăm sáu mươi mốt phẩy sáu mét vuông). 
-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.061,6 m2; Sử dụng chung: Không m2
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 400 m2, Đất trồng cây lâu năm: 661,6 m2
-    Thời hạn sử dụng: thời hạn sử dụng lâu dài lâu dài, thời hạn sử dụng đến tháng 12/2048.
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 400 m2.
    Nhà ở:
-    Địa chỉ: thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích xây dựng: 222,6 m2.    Diện tích sàn: 222,6 m2.
-    Kết cấu: Móng, cột bằng BTCT, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền gạch ceramic. 
-    Cấp (hạng): IV. - Số tầng: 01 tầng. - Năm xây dựng: 2011.
    Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 199346, số vào sổ cấp GCN: CH00405 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 24 tháng 10 năm 2011.
1.2. Tài sản thứ hai: Ngày 22/01/2014, Agribank chi nhánh Sài Gòn và Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 215, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ngày 22/01/2014.
    Chủ sở hữu: Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
a.    Đất tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Thửa đất:
-    Thửa đất số: 218, tờ bản đồ số 14.
-    Địa chỉ: Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích: 369,8 m2 (bằng chữ: ba trăm sáu mươi chín phẩy tám mét vuông) 
-    Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 369,8 m2    + Sử dụng chung : Không m2
-    Mục đích sử dụng: 
+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 207,8 m2 – thời hạn sử dụng: lâu dài
+ Đất trồng cây lâu năm: 162 m2 - thời hạn sử dụng đến hết năm 2054.
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 207,8 m2.
    Nhà ở:
-    Địa chỉ: Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
-    Diện tích xây dựng: 200 m2 (bằng chữ: Hai trăm mét vuông);
-    Diện tích sàn: Riêng: 200 m2;
-    Kết cấu: Móng đá chẻ; Cột bằng BTCT; Tường xây gạch; Nền bê tông; vì kèo thép, mái lợp tole.
-     Cấp (hạng): IV; Số tầng: 01; Năm XD: 2013; Thời hạn sở hữu: lâu dài;
    Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 386247, số vào sổ cấp GCN CH 01116 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 17/01/2014.
b.    Đất tại thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Thửa đất:
-    Thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 00;
-    Địa chỉ: Thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
-    Diện tích: 515 m2 (bằng chữ: Năm trăm mười lăm mét vuông);
-    Hình thức sử dụng: Riêng: 515 m2; Chung: không m2;
-    Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 300 m2 + Đất trồng cây lâu năm 215 m2;
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài + Đến hết 2052;
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ 300 m2;
    Nhà ở:
-    Địa chỉ: Thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;
-    Diện tích xây dựng: 300 m2 (bằng chữ: Ba trăm mét vuông);
-    Diện tích sàn: Riêng: 300 m2;
-    Kết cấu: Móng đá chẻ; Cột bằng BTCT; Tường xây gạch; Nền bê tông; Vì kèo thép; Mái lợp tole.
-    Cấp (hạng): IV; Số tầng: 01; Năm XD: 2013; Thời hạn sở hữu: lâu dài;
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 386250, số vào sổ cấp GCN: CH 00634 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày 17/01/2014
1.3. Tài sản thứ ba: Ngày 19/06/2014, Agribank chi nhánh Sài Gòn và Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 2011, quyển số 01TP/CC-SCC và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ngày 19/06/2014.
    Chủ sở hữu: Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
    Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số :01 – tờ bản đồ: 00
-    Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích: 490 m2 ( Bốn trăm chín mươi mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: riêng 490 m2, chung: 0 m2
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn:370 m2-Đất trồng cây lâu năm: 120 m2. 
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài  + Đến hết năm 2060
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 370 m2.                      
Nhà ở:
-    Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích xây dựng: 367,50 m2  - Diện tích sàn: 367,50 m2
-    Kết cấu: Cột bằng BTCT, Vi kèo thép, tường xây gạch, nền bê tông + gạch men, Mái lợp tôn.
-    Cấp hạng: IV – Số tầng: 01 – Năm xây dựng: 2013.
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
    Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN376477, số vào sổ cấp GCN: CH 01411 do UBND huyện Bù Đăng cấp ngày: 11/06/2014.
1.4. Tài sản thứ tư: Ngày 12/02/2015, Agribank chi nhánh Sài Gòn và Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 0310, quyển số 01/2015-TP/CC-SCC và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ngày 12/02/2015.
Chủ sở hữu: Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số: 01 – tờ bản đồ: 00
-    Địa chỉ: Thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích: 670 m2 ( Sáu trăm bảy mươi mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: riêng 670 m2, chung: 0 m2
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 342m2-Đất trồng cây lâu năm: 328 m2. 
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài  + Đến tháng 04/2044
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 342 m2.                         
Nhà ở:
-    Địa chỉ: Thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
-    Diện tích xây dựng: 341,25 m2  - Diện tích sàn: 341,25 m2
-    Kết cấu: Cột bằng BTCT, vì kèo thép, tường xây gạch, mái lợp tole, nền bê tông + gạch men.
-    Cấp hạng: IV – Số tầng: 01 – Năm xây dựng: 2014.
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Giấy tờ về tài sản:  Được ghi nhận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BN376743, số vào sổ cấp GCN: CH 00529 cấp ngày 02/7/2014 do UBND huyện Bù Đăng cấp;
1.5. Tài sản thứ năm: Ngày 01/09/2015, Agribank chi nhánh Sài Gòn và Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ đã ký kết Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 2723/2015, quyển số 03/2015/CC-SCC/HĐGD và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp. Tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất, Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông ngày 01/09/2015.
Chủ sở hữu: Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ.
    Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số :56 – tờ bản đồ: 09
-    Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
-    Diện tích: 386 m2 ( Ba trăm tám mươi sáu mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: riêng 386 m2, chung: 0 m2
-    Mục đích sử dụng: 310 m2 đất ở + 76 m2 đất trồng cây lâu năm. 
-    Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; đất trồng cây lâu năm đến hết 2045.
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.                  .                         
Nhà ở:
-    Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
-    Thông tin về nhà ở:
-    Hạng mục công trình: Nhà ở.  
-    Diện tích xây dựng: 310 m2 (Ba trăm mười mét vuông).
-    Diện tích sàn: 310 m2.
-    Hình thức sử dụng: Sở hữu riêng;  Cấp (hạng): IV 
    Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 806200, số vào sổ cấp GCN: CH 01783 do UBND huyện Đắk R’lấp cấp ngày: 23/06/2014.
2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 14/04/2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: 
- Thôn 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- Thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
5. Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ và các bên liên quan phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Lê Thế Công, Bà Nguyễn Thị Cẩm Lệ và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Agribank Chi nhánh Sài Gòn cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi