Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

14/10/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9).
 - Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2.  Khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Hưng Phát tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng theo hạn mức số 6300-LAV-201801058 ngày 14/05/2018.  
3.   Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư  phát triển Sài Gòn Hưng Phát tại Agribank Chi nhánh 9 tính đến ngày 20/05/2021 là: 25.069.167.854 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, một trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm năm mươi bốn đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc: 20.900.000.000 đồng.
+ Nợ lãi: 4.169.167.854 đồng; gồm nợ lãi trong hạn: 3.247.697.574 đồng và nợ lãi quá hạn: 921.470.280 đồng. (tạm tính đến ngày 20/05/2021)
Lưu ý: Tiền lãi nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh kể từ ngày 20/05/2021 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư phát triển Sài Gòn Hưng Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank – Chi nhánh 9.
4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ Lô A7.6, khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Hợp  đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300-LCP- 2018(00857) ngày 14/05/2018:
-      Thửa đất:
+ Thửa đất số 01, tờ bản đồ số:
+ Địa chỉ: Lô A7.6, khu công nghiệp Chơn Thành, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
+ Diện tích: 9.979,1m2 (Chín nghìn chín trăm bảy mươi chín phẩy một mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;
+ Mục đích sử dụng: đất khu công nghiệp;
+ Thời hạn sử dụng: đến ngày 14/01/2054;
+ Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền thuê một lần của Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp
Tài sản 2:
Máy móc, thiết bị theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01708 ngày 22/10/2018 gồm:
-    02 Máy ép viên (MZLH600);
-    02 Tủ điện điều khiển;
-    04 Khuôn máy;
-    08 Bạc đạn;
Tài sản 3:
Máy móc, thiết bị theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01754 ngày 01/11/2018 gồm:
-    01 Máy băm nghiền (MQ1000);
-    01 Máy sấy (máy sấy thùng quay liên tục);
-    01 Khuôn máy;
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
b. Tình trạng pháp lý:
-    Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 131672 số vào sổ cấp GCN CT06336 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 23/12/2015;
-    Hợp  đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6300-LCP- 2018(00857) đã được Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc Việt chứng nhận ngày 14/05/2018; Số công chứng 0002743 quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD;
-    Hợp đồng mua bán ngày 15/07/2018 giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiến Phúc Long và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Hưng Phát;
-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01708 đã được Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp chứng nhận ngày 22/10/2018; Số công chứng 018261 quyển số 10 TP/CC-SCC/HĐGD;
-    Hợp đồng mua bán ngày 03/09/2018 giữa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiến Phúc Long và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sài Gòn Hưng Phát;
-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-2018.01754 đã được Văn phòng công chứng Nguyễn Điệp chứng nhận ngày 01/11/2018; Số công chứng 018692 quyển số 11 TP/CC-SCC/HĐGD;
-    Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
5.   Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201801058 ngày 14/05/2018  ký giữa Công ty TNHH Đầu tư  phát triển Sài Gòn Hưng Phát với Agribank Chi nhánh 9.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 0447/2021/CT-VATC ngày 11/05/2021 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (VATC).
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam.
6.   Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7.  Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 23.920.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8.   Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Đ/c: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước: 2.392.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021 (trong giờ hành chính).
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam, theo số tài khoản: 6300.2010.35598 mở tại Agribank Chi nhánh 9.
11. Bước giá: 50.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 12.1 Đối tượng tham gia đấu giá
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
12.2 Cách thức tham gia đấu giá
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
-    Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
-    Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
-    Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/11/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam- Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
  - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:
- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
 - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9.
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam- Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.  Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (ĐTDĐ: 0978488480).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi