Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

14/01/2021

1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 3. Địa chỉ: số 112 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp.HCM.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
3. Tài sản đấu giá: 
3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại 19 thửa đất tọa lạc tại Thị Trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, chi tiết xem Tại đây.

Giấy tờ về tài sản:
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429344, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00539QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429256, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00625QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 788441, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01366 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 10/03/2009;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429316, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00566QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429325, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00557QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 114431, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01406 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 19/02/2008;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 065417, số vào sổ cấp GCN: CH 00599 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 07/12/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 065159, số vào sổ cấp GCN: CH 00679 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/01/2011;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 065163, số vào sổ cấp GCN: CH 00589 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 07/12/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 130727, số vào sổ cấp GCN: CH 00623 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 22/12/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 881224, số vào sổ cấp GCN: CH 04183 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 29/12/2015;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 881223, số vào sổ cấp GCN: CH 04184 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 29/12/2015;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 114174, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01317 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/12/2007;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 709638, số vào sổ cấp GCN: CH 00132 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/05/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 114175, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 01319 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/12/2007;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429364, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00519QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429332, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00551 QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429522, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00691QSDĐ/QĐ 2133 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 23/12/2003;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 429258, số vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00624QSDĐ/QĐ 1404 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 26/09/2003.
3.2 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại 08 thửa đất tọa lạc tại Xã Phan Hiệp, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, chi tiết xem Tại đây.

Giấy tờ về tài sản:
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 764158, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00613 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 14/05/2009;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 764005, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00563 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/03/2009;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 913143, Số vào sổ cấp GCN: CH 00264 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 08/09/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 764002, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00560 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/03/2009;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 925244, Số vào sổ cấp GCN: CH 000244 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/08/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 925276, Số vào sổ cấp GCN: CH 000242 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 05/08/2010;
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 764001, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H 00569 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 17/03/2009;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 580908, Số vào sổ cấp GCN: CH 01073 do UBND Huyện Bắc Bình cấp ngày 04/02/2013.
4. Giá khởi điểm: 8.645.734.280 đồng ( Tám tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi đồng).Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm ngàn đồng).
6. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
7. Tiền đặt trước: 432.287.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng), tương đương 05% giá khởi điểm. Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại Agribank chi nhánh Bến Thành. 
8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.
10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/01/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/01/2021 đến ngày 21/01/2021 (trong giờ hành chính).
- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.
11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 14 giờ00 phút, ngày 22/01/2020 tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh dầu khíViệt Nam. Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
12. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi