Agribank AMC thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ Công ty Sơn Phúc

10/01/2022

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sơn Phúc theo Hợp đồng tín dụng số 6140-LAV-201801144 ngày 02/05/2018 và các phụ lục hợp đồng.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:

- Tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: 6140-LCL-202000150 ngày 20/02/2020 ký giữa Agribank Chi nhánh Hóc Môn (Bên nhận thế chấp), Công ty TNHH Sơn Phúc (bên vay vốn) và ông Bùi Trần Bình – Bà Đặng Thị Bích Loan (bên thế chấp).

- Thông tin chi tiết tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AI 835358, số vào sổ cấp GCN H03070 do huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 20/06/2007, đăng ký thay đổi ngày 11/07/2007.

- Hồ sơ pháp lý: Tài sản của ông Bùi Trần Bình-bà Đặng Thị Bích Loan, tài sản đã công chứng và ĐKGDBĐ ngày 20/02/2020.

3. Các văn bản, tài liệu có liên quan:

+ Đơn khởi kiện số 654/KK-NHNoHM-TD của Agribank Chi nhánh Hóc Môn có gửi TAND huyện Hóc Môn ngày 09/07/2020;

+ Thông báo thụ lý vụ án số 64/TB-TLVA ngày 08/10/2020;

Và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

4. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị khoản nợ để bán đấu giá theo quy định pháp luật.

5. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan;

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

Thẩm định viên về giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm;

Có số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu 03 người;

Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.

6. Hồ sơ gồm có:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.

Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị thẩm định giá theo chứng thư).

7. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)

Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

Kết thúc: 03 (ba) ngày kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.

Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480)

Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi