AgribankAMC thông báo bán đấu giá khoản nợ số 1455

05/08/2022

1. Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá:

a. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau

- Địa chỉ: Số 05, An Dương Vương, phường 7, Thành phố Cà Mau.

b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

- Địa chỉ: tầng 8, tầng 9, số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá và giấy tờ về tài sản:

- Tài sản đấu giá: Băng chuyền siêu tốc IQF (gồm 13 thiết bị), Hệ thống tủ đông tiếp xúc 1.500kg/mẻ, Hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm tại nhà máy Công ty CP XNK NSTP Cà Mau, địa chỉ: 969 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau (theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 2011AGRIMEXCO/HĐTC ngày 30/5/2011 được công chứng tại Văn phòng công chứng số 1, số công chứng: 4252 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại TP HCM ngày 20/4/2015).

- Về giấy tờ tài sản:

+ Hợp đồng kinh tế số 57/HĐKT/HH/02/2009 ký ngày 24/6/2009 và Hóa đơn GTGT số 0103553; Hợp đồng kinh tế số 45/HĐKT/HH/02/2008 ký ngày 31/10/2008 và Hóa đơn GTGT số 0132781; Hợp đồng kinh tế số 01/09/HĐKT-2008 ký ngày 18/9/2008 và Hóa đơn GTGT số 0034911; 0073053;

+ Quyết định số 03/2017/QĐST-KDTM của Tòa án nhân dân TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau về việc Công ty CP XNK NSTP Cà Mau bàn giao các tài sản cho VAMC để bán thanh toán nợ.

+ Quyết định số 578/QĐ-CCTHADS của Cục THADS tỉnh Cà Mau về việc thi hành án.

+ Biên bản bàn giao tài sản ngày 23/4/2019 giữa Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cà Mau, Agribank Chi nhánh Cà Mau và Công ty CP XNK NSTP Cà Mau.

3. Tình trạng pháp lý và hiện trạng tài sản:

- Tình trạng pháp lý: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP XNK NSTP Cà Mau tại Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau. Tài sản này đã được Chi cục Thi hành án dân sự TP. Cà Mau cưỡng chế kê biên theo Quyết định số 03/2017/QĐST-KDTM ‘V/v Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự” của Tòa án nhân dân TP Cà Mau ngày 21/4/2017 và bàn giao lại cho Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau xử lý thu hồi nợ theo Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản THA và Biên bản bàn giao tài sản ngày 23/4/2019 giữa, Agribank Chi nhánh tỉnh Cà Mau, Công ty CP XNK NSTP Cà Mau và Chi cục THADS TP. Cà Mau.

- Hiện trạng tài sản đấu giá: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.

4. Giá khởi điểm: 6.236.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản bảo đảm cho khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

5. Tiền đặt trước: tương đương với 10% giá khởi điểm đấu giá.

Tiền đặt trước được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, số tài khoản: 6460.2010.21847 mở tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú.

6. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

7. Xem hiện trạng tài sản: từ lúc 08 giờ 00, ngày 15/8/2022 đến 17 giờ 00, ngày 17/8/2022 (trong giờ hành chính), tại nơi có tài sản đấu giá. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: ngày 15/8/2022 đến ngày 17/8/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố HCM.

8. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Liên tục từ lúc 08 giờ, ngày 08/8/2022 đến 15 giờ, 00 phút ngày 26/8/2022 (trong giờ hành chính và trừ ngày nghỉ lễ), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố HCM.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/8/2022 đến ngày 25/8/2022 (trong giờ hành chính).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/8/2022, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố HCM.

11. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 8, tầng 9, số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. SĐT: 04.3772.8432, ĐTDĐ: 0938944525 (Đinh Nguyên Toán - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh Tân Phú - địa chỉ: số 5 An Dương Vương, Phường 7, Tp. Cà Mau (Điện thoại: 02903832035).

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố HCM (điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi