Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

12/11/2020

1. Tài sản cần bán đấu giá:
1.1. Tài sản thứ nhất: 
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa số 55, 56, 57, Tờ bản đồ số 2; Diện tích: 285.5 m²; tọa lạc tại KV Long Thạnh 1, P Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ (QSDĐ thửa số 55, 56, 57).
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa số: 1888; Tờ bản đồ số 07; Diện tích: 119 m², tọa lạc tại KV Tràng Thọ A, P. Trung Nhứt, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ (QSDĐ thửa số 1888).
1.2. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 464, 465, 608, 834; 754, 468; Tờ bản đồ số 04; Diện tích: 23.492 m²; đất sản xuất kinh doanh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho (Diện tích xây dựng 836,585 m²), Nhà làm việc (Diện tích xây dựng 60,175 m²; Diện tích sàn 80,115m²), tại Ấp Quy Lân 3, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất: 
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AG 635256 (số vào sổ GCN: H 00901) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 05/12/2006.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AK 946192 (số vào sổ GCN: H 01293) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 25/10/2007.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AG 635072 (số vào sổ GCN: H 00865) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 17/11/2006.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: Đ532645 (số vào sổ GCN: 00633.QSDĐ) do UBND Huyện Thốt Nốt cấp ngày 02/7/2004.
    + Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà số: 77/CN.CQ.UBH 2008 cấp ngày 28/7/2008.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BD 417775 (số vào sổ GCN: H 00501) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 12/11/2011.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: BA 764959 (số vào sổ GCN: H 01500) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 07/9/2010.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AP 544165 (số vào sổ GCN: H 00501) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 31/7/2009.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, QSHNƠ &TSK GLVĐ số: BD 434183 (số vào sổ GCN: CH 000457) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 25/11/2010.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CD 087894 (số vào sổ GCN: CH 02671) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 05/01/2016.
    + Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CD 087895 (số vào sổ GCN: CH 02672) do UBND Huyện Vĩnh Thạnh cấp ngày 05/01/2016.
    + Hóa đơn chứng từ (theo bảng kê danh mục tài sản thế chấp – gồm 33 hóa đơn GTGT).
2. Giá khởi điểm và hình thức, phương thức đấu giá tài sản:
- Tài sản thứ nhất: 
+ QSDĐ thửa số 55, 56, 57, giá khởi điểm: 5.997.000.000đồng (bằng chữ: Năm tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu đồng).
+ QSDĐ thửa số: 1888, giá khởi điểm: 1.901.000.000đồng (bằng chữ: Một tỷ chín trăm lẻ một triệu đông).
- Tài sản thứ hai, giá khởi điểm: 114.299.000.000đồng (bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng).
(*) Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
3. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
    Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp);
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá.
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong trường hợp Agribank Chi nhánh TP. Cần Thơ/Agribank AMC LTD yêu cầu, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản.
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện)
+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
+ Kết thúc: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Agribank hoặc Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn đơn vị bán đấu giá trên website của Agribank hoặc Agribank AMC LTD.     
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Đinh Nguyên Toán (ĐT: 0283 9153323) 
- Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho đơn vị bán đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi