Agribank Chi nhánh 3 thông báo bán đấu giá tài sản

21/05/2020

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 219905, số vào sổ cấp GCN: CQ00498 do UBND quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ cấp ngày 13/01/2011, cập nhật thời hạn sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và cập nhật chuyển nhượng cho ông Trương Văn Nam cùng ngày 13/9/2016, cụ thể như sau:
    * Thửa đất:
- Thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: 14
- Địa chỉ: Khu vực Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ
    - Diện tích: 2094 m2
    - Hình thức sử dụng    : Riêng: 2094 m2; chung: Không m2
    - Mục đích sử dụng:  Đất ở: 979,4 m2; Đất nuôi trồng thủy sản: 1114,6 m2
    - Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất nuôi trồng thủy sản: đến ngày 15/10/2063.
    - Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
    * Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho

Hạng mục Công trình Diện tích xây dựng(m2) Diện tích sàn hoặc công suất Kết cấu chủ yếu Cấp công trình Số tầng Năm năm hoàn thành xây dựng Thời hạn sở hữu
Nhà kho 781 781 Khung cột thép , vách tường+tole, nền tráng bê tông, mái tole Cấp 4 01 2010  

* Ghi chú:
    - Trong đó có 634,3 m2 nằm trong HLAT sông theo Quyết định : 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/05/2005.
    2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3.
    Địa chỉ: 112 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
    3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
    4. Giá khởi điểm: 18.042.462.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, không trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng), trong đó:
    + Quyền sử dụng đất: 16.446.879.000 đồng.
    + Tài sản gắn liền với đất: 1.595.583.000 đồng
    5. Khoản tiền đặt trước: 1.804.246.200 đồng (Một tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, hai trăm đồng), tương đương với 10% giá khởi điểm.
    6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
    7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/06/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh - Điện thoại liên hệ: 028.62762586.
    8. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/05/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/06/2020 tại nơi có tài sản.
    9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
    - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản.
    - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.
    - Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh.
    10. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 03/06/2020, 04/06/2020, 05/06/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.
    - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh theo quy định.
    11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 08/06/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh - 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
    12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
    13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
    Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại liên hệ: 028.62762586 Hoặc Ông Lại Quang Sơn -  Agribank Chi nhánh 3, điện thoại : 0918154379.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi