Agribank Sóc Trăng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ

13/09/2022

1.    Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
-    Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.
-    Địa chỉ: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
-    Điện thoại: 0299.3820402               Fax: 0299.3820402 
2.    Mô tả tài sản đấu giá:
* Tài sản Thế chấp cho khoản vay của Chi nhánh Cty TNHH MTV Hoàng Thịnh tại Sóc Trăng theo Hợp đồng thế chấp số 1505/HĐTC ngày 10/6/2011, số 2199/HĐTC ngày 12/7/2011. Cụ thể:
a) Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của bà Nguyễn Thị Phương Dung (Ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Sáng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 528687  Số vào sổ 02646, do UBND Tp Cần Thơ cấp ngày 05/5/1997 cấp cho bà Nguyễn Thị Phương Dung
- Thửa số 267; 279, tờ bản đồ số 19, diện tích đất 2L: 289 m2; đất thổ cư: 238 m2 
- Địa chỉ thửa đất: Đường 91B, ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 528700 (số vào sổ cấp giấy 02653) do UBND Thành Phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997 cấp cho bà Nguyễn Ngọc Sáng.
- Thửa đất số: 260; tờ bản đồ số: 19;  Diện tích đất T:  306 m2
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 528699 (số vào sổ cấp giấy 02654) do UBND Thành Phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997 cấp cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt và bà Trần Mỹ Phụng (Ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Sáng).
- Thửa đất số: 179; tờ bản đồ số: 19;  Diện tích đất T:  287 m2
- Địa chỉ thửa đất: Đường 91B, ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 528703 (số vào sổ cấp giấy 02655) do UBND Thành Phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997 cấp cho ông Nguyễn Minh Trí và bà Trần Thị Mỹ Thu (Ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Sáng).
- Thửa đất số: 259; tờ bản đồ số: 19; Diện tích đất T:  287 m2
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
* Tài sản thế chấp cho khoản vay của Chi nhánh Công ty TNHH Tài Phong tại Sóc Trăng theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể:
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1367/HĐTC ngày 17/06/2010
Các quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Ngô Minh Phong và bà Nguyễn Ngọc Mỹ:
a) Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528689, số vào sổ cấp giấy 02651 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997
- Vị trí đất: Thửa đất số: 262+283; Tờ bản đồ số: 19.
- Diện tích đất: 645 m2 ; Loại đất:T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
b) Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528489, số vào sổ cấp giấy 02656 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997.
- Vị trí đất: Thửa đất số: 258; tờ bản đồ số: 19.
- Diện tích đất: 287 m2 ; Loại đất:  T
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1369/HĐTC ngày 17/06/2010
Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Nguyễn Minh Trí và bà Trần Thị Mỹ Thu:
Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528696, số vào sổ cấp giấy 02647 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997:
 - Vị trí đất: Thửa đất số: 266+280; tờ bản đồ số: 19 ; Địa chỉ thửa đất:  ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất: 520 m2 ; Loại đất:  T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1370/HĐTC ngày 17/06/2010
Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Nguyễn Tuấn Kiệt và bà Trần Mỹ Phụng:
Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528697, số vào sổ cấp giấy 2650 QSDĐ do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997:
- Vị trí đất: Thửa đất số:  263+287; tờ bản đồ số: 19 ; Địa chỉ thửa đất:  ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất: 494 m2 ; Loại đất:  T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1371/HĐTC ngày 17/06/2010
Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Nguyễn Tuấn Hùng:
Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528688, số vào sổ cấp giấy 02652 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997:
- Vị trí đất: Thửa đất số: 261+284; tờ bản đồ số: 19 ; Địa chỉ thửa đất:  ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất: 464 m2 ; Loại đất:  T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1372/HĐTC ngày 17/06/2010
Các quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Nguyễn Tuấn Đạt và bà Nguyễn Ngọc Hương:
a) Tài sản là quyền sử dụng đất số I 528695, số vào sổ cấp giấy 02649 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997:
 - Vị trí đất: Thửa đất số:  264+282; tờ bản đồ số: 19; Địa chỉ thửa đất: ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất:  507 m2 ; Loại đất:  T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
b) Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 5284693, số vào sổ cấp giấy 02657 do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm  1997
- Vị trí đất: Thửa đất số: 251; tờ bản đồ số: 19;  Địa chỉ thửa đất:  ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất: 287 m2 ; Loại đất: T.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
Hợp đồng thế chấp tài sản số 1373/HĐTC ngày 17/06/2010
Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất của ông Nguyễn Tuấn Khanh và bà Võ Thị Kim Ngọc:
Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số I 528082, số vào sổ cấp giấy 2648 QSDĐ do UBND Tp Cần Thơ cấp lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 1997:
- Vị trí đất: Thửa đất số:  265 + 281; tờ bản đồ số: 19; Địa chỉ thửa đất:  ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
- Diện tích đất: 521 m2 ; Loại đất: T +2L.
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Văn Linh (QL91B), ấp Bình Nhựt B, xã Long Hoà, quận Bình Thủy , TP Cần Thơ.
3.    Giá khởi điểm: 27.376.800.000 đồng. Bán nguyên lô 12 tài sản không bán lẻ từng tài sản. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản nếu không có người mua tiếp tục giảm giá mỗi lần tối đa 10% so với giá bán lần trước liền kề cho lần giảm giá tiếp theo nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu là 22.814.000.000 đồng.
4.    Hình thức, phương thức bán đấu giá tài sản: Bán đấu giá công khai, trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín và theo phương thức trả giá lên.
5.    Phương thức và thời hạn thanh toán:
-    Phương thức thanh toán: trả ngay.
-    Thời hạn thanh toán: Người trúng đấu giá thanh toán trước ít nhất 30% giá trúng đấu giá trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản, số tiền còn lại thanh toán không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản.
-    Xử lý tiền bán tài sản: Toàn bộ số tiền thu bán tài sản sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:
    a. Toàn bộ số tiền bán đấu giá tài sản sau khi trừ chi phí liên quan đến bán đấu giá sẽ chuyển về tài khoản 459901 tại Agribank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng để Ngân hàng thu nợ của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoàng Thịnh tại Sóc Trăng và CN Cty TNHH Tài Phong Tại Sóc Trăng;
    b. Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc bán tài sản như: chi phí dịch vụ thuê thẩm định giá, phí dịch vụ bán đấu giá. Riêng các khoản thuế và chi phí liên quan chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật và chi phí bảo quản tài sản (nếu có phát sinh) bên mua tài sản chịu trách nhiệm nộp;
    c. Agribank chỉ có trách nhiệm bàn giao giấy tờ cho bên trúng đấu giá,  đại diện Chi nhánh Cty TNHH Tài Phong tại Sóc Trăng và Chi nhánh Cty TNHH MTV Hoàng thịnh Tại Sóc Trăng chịu toàn bộ trách nhiệm có liên quan đến pháp lý tài sản đưa ra bán đấu giá và cũng sẽ tự chịu trách nhiệm khi không bàn giao được tài sản trên thực địa.
6.    Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản, Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a.    Về cơ sở vật chất: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp, ...);
b.    Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm phương án đấu giá;
c.     Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản)
d.    Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định của pháp luật (gửi kèm thư chào giá dịch vụ).
e.    Tổ chức đấu giá tài sản  Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f.     Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá.
7.    Hồ sơ gồm:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
-    Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá;
-    Phương án đấu giá tài sản;
8.    Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
-    Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
-    Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 
Địa chỉ tại: Số 20B, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
(Đầu mối liên hệ: Phòng Khách hàng doanh nghiệp, đầu mối liên hệ: Ông Lưu Vĩnh – Email: vinhluu@agribank.com.vn – Di động: 0963346688)
Lưu ý: Agribank chi nhánh Sóc Trăng sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo hiểu là không được lựa chọn và sẽ không hoàn trả hồ sơ đối với đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi