Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo bán đấu giá tài sản

05/11/2021

Tên tài sản: “Quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 428765QSDĐ/AH do UBND TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc cấp ngày 28/05/2002 tại thửa đất số 322, tờ bản đồ số 03.” 
Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 428765QSDĐ/AH do UBND TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc cấp ngày 28/05/2002 tại thửa đất số 322, tờ bản đồ số 03 thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành, 
a) Thửa đất:
- Thửa đất số: 322 , tờ bản đồ số: 3
- Địa chỉ thửa đất: Phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Diện tích: 190,5 m2 (Bằng chữ: Một trăm chín mươi phẩy năm mét vuông).
- Mục đích sử dụng đất: đất ở.
- Thời hạn sử dung: Lâu dài
1. Người có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 
1.1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành. 
- Địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp.HCM.
1.2. Nơi có tài sản đấu giá: phường Thắng Nhất, TP. BMT, tỉnh Đắk Lak.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh.
- Địa chỉ trụ sở: 9/12 Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 19/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 tại nơi có tài sản đấu giá.
4. Giá khởi điểm: 7.020.461.030 đồng( bằng chữ: Bảy tỷ không trăm hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn không trăm ba mươi đồng ), giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
5. Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm.
6. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 23/11/2021, ngày 24/11/2021 và ngày 25/11/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.
- Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành số 1920201360982.
- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh theo quy định.
7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
8. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày 02/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/11/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
9. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và các quy định khác của pháp luật về bán đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của người có thẩm quyền. Trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);
- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp (Sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá;
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu). Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu). Giấy ủy quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu);
- CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26/11/2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: 9/12 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản nêu trên.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ tại:
- Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thịnh – Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở: 9/12 Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0968882035 (Mr.Dũng).
Lưu ý: Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi