Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản bảo đảm 409

05/06/2023

1. Tên tài sản: “Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 125, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: Thôn Tân Lợi, xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa (nay là Thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BH 471038, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH 00610 do UBND Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cấp ngày 27/06/2012”.
Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BH 471038, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH 00610 do UBND Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cấp ngày 27/06/2012:
1.1. Thửa đất:
a)  Thửa đất số: 125        , tờ bản đồ số: 34        
b) Địa chỉ: Thôn Tân Lợi - xã Đắk R’Moan - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
c) Diện tích: 4650 m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn sáu trăm năm mươi mét vuông);    
d) Hình thức sử dụng: Riêng: 4650 m2; Chung: Không.    
đ) Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
e) Thời hạn sử dụng: Đến ngày 24/12/2057
g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
1.2. Nhà ở: -/-.
1.3. Công trình xây dựng khác: -/-.
1.4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-.
1.5. Cây lâu năm: -/-.
1.6. Ghi chú: -/-.”

2. Nơi có tài sản: Thôn Tân Lợi, xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa (nay là Thành phố Gia Nghĩa), tỉnh Đắk Nông.

3. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 1.654.900.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng). Giá chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng).

6. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

7. Tiền đặt trước: 165.490.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 05/6/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.

10. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ ngày 05/6/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/6/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam – Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

11. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/06/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/06/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/06/2023 (trong giờ hành chính).
- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 Bước 1: Nộp số tiền đặt trước. 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- Số tài khoản: 1920201360346 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.
 Bước 2:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).
 Biên bản hợp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
 Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
 Bản xác nhận xem tài sản (theo mẫu)
 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Đối với cá nhân:
 CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
 Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ. 
Lưu ý: 
- Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26/6/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam – địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ : 
- Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0397.430.217
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh..
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.   
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi