Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản bảo đảm 410

05/06/2023

1. Tên tài sản: “Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 255, Tờ bản đồ số 1, địa chỉ: Phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (nay là số 8-10 đường Lạc Long Quân, phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X933701, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 428462 QSDĐ/AH do UBND Buôn Mê Thuột cấp ngày 17/12/2003.” 
Mô tả tài sản theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X933701, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 428462 QSDĐ/AH do UBND Buôn Mê Thuột cấp ngày 17/12/2003, cập nhật thay đổi ngày 11/7/2012 thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành, theo hồ sơ số 1920-LCP.201200 ngày 10/7/2012: 
- Thửa đất số: 255, tờ bản đồ số: 01
- Địa chỉ: Phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Diện tích: 431,2 m2 ( Bốn trăm ba mươi mốt phẩy hai mét vuông) 
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 
- Muc đích sử dụng: Khu dân cư. Trong đó:
+ Đất ở: 220 m2
+ Đất màu: 211,2 m2
- Thời hạn sử dụng: 
+ Đất ở: Lâu dài
+ Đất màu: đến năm 2013

2. Nơi có tài sản: tại số 8-10 đường Lạc Long Quân, phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Giá khởi điểm: 3.908.453.310 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn, ba trăm mười đồng). Giá chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (năm trăm nghìn đồng).

5. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 390.845.331 đồng, làm tròn thành 390.845.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Số tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam số: 1920201360346 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 05/6/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có tài sản.

9. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Từ ngày 05/6/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/6/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam – Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

10. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/06/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/06/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/06/2023 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật).
- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Bước 1: Nộp số tiền đặt trước. Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam.
- Số tài khoản: 1920201360346 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Bến Thành.
- Bước 2:
Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô).
 Biên bản hợp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.
 Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu).
 Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Đối với cá nhân:
 CMND của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
 Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).
 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
 Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ. 
Lưu ý: 
- Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14/06/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam – địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ : 
- Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: 0906.379.292
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi