Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đăng tải nội dung bán đấu giá tài sản bảo đảm (lần 1)

17/09/2020

1. Tên tài sản:

Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số 185, tờ bản đồ số số PL5

Địa chỉ: Bầu Cừu, P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam.

GCN quyền sử dụng đất số CD921815, số vào sổ cấp GCN: CS06087 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Hà Nam cấp ngày 06/06/2016, đăng ký sang tên bà Tăng Thị Huệ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Phủ Lý ngày 09/04/2018 theo hồ sơ số 176.CN.002./. Diện tích 188m2.

Tài sản được bán nguyên trạng, theo phương thức có sao bán vậy.

2. Người có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội; địa chỉ: Tòa nhà C3 Phương Liệt, Phường Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng).

Giá khởi điểm để đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng);

5. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản đến ngày 21/09/2020 (trong giờ hành chính) tại: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Số 68 Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 16/09/2020 đến ngày 17/09/2020 (trong giờ hành chính) tại: thửa đất số 185, tờ bản đồ số số PL5, địa chỉ: Bầu Cừu, Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

8. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản đến ngày 21/09/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ Số 68 Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/09/2020 đến 16h30 ngày 23/09/2020.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a)  Đăng kí mua hồ sơ

Khách hàng đến mua hồ sơ mang theo giấy tờ tùy thân (đối với cá nhân); giấy giới thiệu (đối với tổ chức).

b) Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô có bản chính đối chiếu)

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp (bản phô tô có bản chính đối chiếu).

Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

Đối với cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (bản phô tô có bản chính đối chiếu).

Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản phô tô có bản chính đối chiếu).

Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

c) Nộp số tiền đặt trước, nộp giấy nộp tiền đặt trước.

Nộp số tiền đặt trước: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng). Tiền đặt trước không được tính lãi suất.

Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội “báo có tài khoản”.

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội

Số tài khoản:    1460-201034660  

Mở tại: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung nộp tiền: Chuyển (nộp) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo thông báo đấu giá tài sản số 101/2020/TB-LS ngày 27/08/2020.

Giấy nộp tiền đặt trước phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Ghi chú: Số tiền đặt trước không “báo có” tài khoản trong thời hạn nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 09h30 ngày 24/09/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: số 68 Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói với phương thức trả giá lên. Không giới hạn số vòng đấu giá.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ : Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội, điện thoại: 024.62598201.

Địa chỉ: Số 68 Trường Chinh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi