Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

22/01/2020

I. Thông tin khách hàng:

Tên khách hàng CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH THÀNH
Địa chỉ Khu đô thị Trường Linh – Phường Cộng Hòa – Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng 2311-079862419
Xếp hạng tín dụng D
Dư nợ hiện tại Gốc: 21.090.000.000 VNĐ
Nợ lãi: 7.736.340.867 VNĐ
 
Nhóm nợ tại thời điểm: 20/01/2020 Nhóm 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Thương mại hàng công nghiệp nặng (23)

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do Công ty TNHH Hưng Thịnh Thành đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 25/6/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.    Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
 

TT Tên tài sản Giấy tờ về tài sản Đặc điểm kỹ thuật
1 Xe ô tô Kiamorning GCN đăng ký xe ô tô số 012322 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 01/6/2013, biển số  34A-04945 SK: KNABE511ADT422045
SM: G3LACP164626
 
2 Xe ô tô Kiamorning GCN đăng ký xe ô tô số 013760 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/7/2013, biển số 34A-05158 SK: KNABE511ACT139694
SM: G3LABP106343
 

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Hưng Thịnh Thành
2.    Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3.    Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 15 giờ ngày 20/01/2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Trụ sở Công ty TNHH Hưng Thịnh Thành, địa chỉ tại: KĐT Trường Linh – Cộng Hòa – Chí Linh – Hải Dương hoặc nơi có tài sản.
5. Công ty TNHH Hưng Thịnh Thành và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường. 
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Hưng Thịnh Thành và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi