Agribank CN Hải Dương II đăng tải nội dung thông tin thu giữ tài sản

07/08/2020

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 

1.1. Tài sản thuộc sở hữu của Ông Đỗ Văn Đông và Bà Dương Thị Hải

- Quyền sử dụng đất: Diện tích 70 m²

- Nhà ở 02 tầng, diện tích xây dựng 70 m².

- Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

- Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản bao gồm:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AG 486773 do UBND huyện Kim Thành cấp ngày 16/10/2009, số vào sổ cấp GCN: H00542/PT

1.2. Tài sản thuộc sở hữu của Ông Trần Văn Tuấn và Bà Đỗ Thị Liên

- Quyền sử dụng đất: Diện tích 160 m²

- Nhà ở 02 tầng, diện tích xây dựng 72 m².

- Địa chỉ: Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

- Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản bao gồm:  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AG 196346 do UBND huyện Kim Thành cấp ngày 05/06/2007, số vào sổ cấp GCN: H00268/PT

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian thu giữ tài sản: Dự kiến từ 08 giờ 00 phút ngày 27/08/2020 cho đến khi thu giữ xong

4. Địa điểm thu giữ tài sản: Nơi có tài sản, cụ thể:

- Tại nhà Ông Đỗ Văn Đông và Bà Dương Thị Hải địa chỉ tại Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Tại nhà Ông Trần Văn Tuấn và Bà Đỗ Thị Liên địa chỉ tại Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

5. Gia đình Ông bà Đông Hải, gia đình Ông bà Tuấn Liên và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, Gia đình Ông Đỗ Văn Đông, Bà Dương Thị Hải, gia đình Ông Trần Văn Tuấn, Bà Đỗ Thị Liên và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Agribank Chi nhánh Hải Dương II cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi