Agribank chi nhánh Kinh Môn Hải Dương II đăng thông tin thu giữ TSBĐ

12/08/2020

Theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 83/NHNo.KM-TBXL ngày 19/03/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kinh Môn Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Tô Văn Bình, bà Dương Thị Xê:

+ Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 310; 387, Tờ bản đồ: 02

- Địa chỉ: Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Diện tích: 560.4 m2 (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi phẩy bốn mét vuông).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CD 041923, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 01053, ngày cấp: 04/11/2016, nơi cấp: Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn.

+ Tài sản gắn liền với đất:

- Số thửa nơi có tài sản: 387, tờ bản đồ: 02

- Đặc điểm kỹ thuật:

+ Nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 77.7 m2, diện tích sàn 77.7 m2

+ Nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 87.7 m2, diện tích sàn 263.1 m2

- Địa chỉ nơi có tài sản: Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút ngày 21/08/2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

5. Gia đình bà Dương Thị Xê phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu gia đình bà Dương Thị Xê có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi