Agribank Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản

21/11/2019

I. Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng CÔNG TY TNHH NGÔI SAO KINH MÔN
Địa chỉ Thôn An Cường, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
Mã khách hàng 2307-251422162
Xếp hạng tín dụng D
Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 5.524.130.000 VND

Nợ lãi: 1.197.150.816 VND

Nhóm nợ tại thời điểm: 29/10/2019 05
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Vận tải hàng hóa bằng ô tô.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm số 339/NHNo.KM-XLTS ngày 29/10/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: Xem tại đây 

2.  Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3. Thời gian thu giữ tài sản dự kiến: Tháng 11/2019.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại nơi có tài sản.
5. Công ty TNHH Ngôi Sao Kinh Môn phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Ngôi Sao Kinh Môn có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Agribank Chi nhánh huyện Kinh Môn Hải Dương II.
Số ĐT: 02203.826.901/0982.118.133.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi