Agribank Chi nhánh Phả Lại Hải Dương II thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

07/04/2021

I. Thông tin khách hàng:

Tên Khách hàng Đỗ Văn Bàn và Trần Thị Đào
Địa chỉ Nam Tân – Nam Sách – Hải Dương
Mã khách hàng 2314- 246391803
Xếp hạng tín dụng D
Dư nợ hiện tại

Gốc: 1.580.000.000 VNĐ

Nợ lãi: 1.222.840.000 VNĐ

Nhóm nợ tại thời điểm Nhóm 5
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ Nuôi cá

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay: 
Do ông Đỗ Văn Bàn và bà Trần Thị Đào đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 07/4/2021 của Agribank chi nhánh Phả Lại Hải Dương II, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1.     Tài sản thu giữ:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 171066, số vào sổ cấp GCN CH 00030 do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 12/06/2014. Cụ thể như sau:
-    Thửa đất số: 58, Tờ bản đồ số: 25
-    Địa chỉ thửa đất: Trung Hà – Nam Tân – Nam Sách - Hải Dương.
-    Diện tích: 455,4m2  (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi lăm phẩy bốn mét vuông).
-    Bao gồm nhà ở và toàn bộ các công trình xây dựng, các tài sản gắn liền với đất khác.
-    Chủ sở hữu: ông Đỗ Văn Bàn và bà Trần Thị Đào.
2. Lý do về việc thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
3.    Thời gian, địa điểm tiến hành thực hiện thu giữ tài sản:
Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 23/04/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
4.    Địa điểm thu giữ tài sản: Tại thửa đất số 58, Tờ bản đồ số: 25 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 171066, số vào sổ cấp GCN: CH 00030 do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 12/06/2014, địa chỉ: Trung Hà – Nam Tân – Nam Sách - Hải Dương (Nơi có tài sản).
5.    Ông Đỗ Văn Bàn và bà Trần Thị Đào có trách nhiệm:
- Có mặt tại địa điểm thu giữ tài sản và tiến hành bàn giao tài sản.
- Chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm.
- Trường hợp ông Đỗ Văn Bàn và bà Trần Thị Đào không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho các bên có liên quan thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Đỗ Văn Bàn và bà Trần Thị Đào và các bên liên quan có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi