Agribank chi nhánh Hòa Bình đăng tải thông tin thu giữ tài sản tại huyện Cao Phong

03/07/2020

I. Thông tin khách hàng vay vốn:

Tên khách hàng

BÙI TRỌNG TẤN

Địa chỉ

Xóm Bưng 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Mã khách hàng

3010-180183271

Xếp hạng tín dụng

 

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc : 220.000.000 VND

Nợ lãi   : 39.995.000 VND

Nhóm nợ tại thời điểm 30/06/2020

Nhóm 3

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:

Do ông Bùi Trọng Tấn, bà Quách Thị Thực đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 16 tháng 06 năm 2020 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ:

Quyền sử dụng đất số BĐ 403640, số vào sổ cấp GCN: CH 00133 do UBND huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/08/2011  (thửa đất số 75, tờ bản đồ số 08, diện tích 600m2 ). Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 9h00 ngày 16 tháng 07 năm 2020 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ. 

4. Địa điểm thu giữ tài sản: Xóm Bưng 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

5. Ông Bùi Trọng Tấn, bà Quách Thị Thực và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chị phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông Bùi Trọng Tấn, bà Quách Thị Thực và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi