Agribank Chi nhánh huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

18/11/2020

I. Thông tin khách hàng vay vốn:
Tên khách hàng: PHẠM VĂN CHỚI
Địa chỉ: xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Mã khách hàng: 3010-044503856
Xếp hạng tín dụng    
Dư nợ hiện tại:

+ Nợ gốc: 200.000.000 VND
+ Nợ lãi: 16.194.444VND
Nhóm nợ tại thời điểm 17/11/2020: Nhóm 2
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Chăm sóc cam, mía
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Ông: Phạm Văn Chới và Bà: Lê Thị Luyến đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo các Hợp đồng tín dụng đã ký và  không thực hiện được hạn trả nợ  cuối cùng theo thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Agribank - Chi nhánh huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Nay Agribank - Chi nhánh huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định Agribank và của pháp luật như sau:
1/ Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
- Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo giấy chứng nhận QSD đất số: D0060991,do UBND huyện Kỳ Sơn cấp ngày 05/09/1994  (thửa đất số 2; tờ bản đồ số 10; diện tích 1.620 m2 ); Mục đích sử dụng: đất ở + vườn; Địa chỉ thửa đất : xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong,tỉnh Hòa Bình.
2/ Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.
3/ Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ ngày 02 tháng 12 năm 2020 đến khi hoàn thành việc thu giữ.
4/ Địa điểm thu giữ tài sản: Tại địa chỉ của tài sản (xóm Bãi Bệ 2, xã Dũng Phong,huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.)
5/ Ông: Phạm Văn Chới và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6/ Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông: Phạm Văn Chới và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi