Agribank Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

07/04/2021

I. Thông tin khách  hàng vay vốn:
Tên khách hàng:    LÊ THỊ HƯƠNG
Địa chỉ:    Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
Mã khách hàng:    3010-044525907
Xếp hạng tín dụng    
Dư nợ hiện tại:

+ Nợ gốc : 4.280.000.000 VND
+ Nợ lãi   : 603.709.000 VND
Nhóm nợ tại thời điểm 07/09/2018:    Nhóm 2
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ:    Buôn bán Cam Quýt
II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Lê Thị Hương, ông Lê Nguyễn Thành Đồng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Phong, Hòa Bình, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
          1/ Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
    +Quyền sử dụng đất số BI 599845, địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00710 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 21/01/2013 (thửa đất số 198, tờ bản đồ số 05, diện tích 90m2). Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
    + Quyền sử dụng đất số BĐ 403380, địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00394 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 14/04/2011  (thửa đất số 196, tờ bản đồ số 05, diện tích 90m2). Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
    + Quyền sử dụng đất số BĐ 403373, địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00392 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 14/04/2011  (thửa đất số 195, tờ bản đồ số 05, diện tích 90m2). Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
    + Quyền sử dụng đất số R 624554, địa chỉ: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; 00215 QSDĐ/CP do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 08/10/2003  (thửa đất số 105, tờ bản đồ số 03, diện tích 111,6m2). Mục đích sử dụng: Đất thổ cư + vườn.
    + Quyền sử dụng đất số BU 548561, địa chỉ: Xóm Nau, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00127 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 12/05/2015 (thửa đất số:257, tờ bản đồ số 23, diện tích 9.531,6m2). Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm khác.
    + Quyền sử dụng đất số BU 548509, địa chỉ: Xóm Bưng 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00142 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 06/07/2015 (Số thửa: 5 thửa, tờ bản đồ số 23, diện tích 403m2). Mục đích sử dụng: đất trồng lúa
    + Quyền sử dụng đất số BU 548510, địa chỉ: Xóm Bưng 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, số vào sổ cấp GCN; CH 00142 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 06/07/2015 (số thửa: 6 thửa, tờ bản đồ số 23, diện tích 524m2). Mục đích sử dụng: đất trồng lúa
    + Quyền sử dụng đất số CA 522010, địa chỉ: Xóm Bưng 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình số vào sổ cấp GCN; CH 00143 do UBND huyện Cao Phong, cấp ngày 06/07/2015 (số thửa: 3 thửa, tờ bản đồ số 23, diện tích 296m2). Mục đích sử dụng: đất trồng lúa
2/ Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
3/ Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2021 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ. 
4/ Địa điểm thu giữ tài sản: Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
5/ BàLê Thị Hương, ông Lê Nguyễn Thành Đồng và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chị phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6/ Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Bà Lê Thị Hương, ông Lê Nguyễn Thành Đồng và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi