Agribank chi nhánh huyện Lạc Sơn Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

13/10/2021

1.    Thông tin của đơn vị có tài sản cần thẩm định giá:
                Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lạc Sơn Hòa Bình; địa chỉ: Phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
2. Thông tin về tài sản thế chấp cần thẩm định giá 
Gồm dự án trồng và phát triển cây cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Thái Hòa Hòa Bình, bao gồm: cây cà phê, công trình xây dựng trên đất và lợi thế quyền thuê đất, địa chỉ tại xã Ngọc Lâu và xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chi tiết tài sản bao gồm:
- Tài sản gắn liền trên đất (Vườn cà phê 8.000 cây) theo giấy chúng nhận QSD đất số BA 668773 do UBND tỉnh Hoà Bình cấp ngày 13/06/2012 là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 04/10/2056, đứng tên người sử dụng là Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa Hòa Bình, Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 45, diện tích đất 24.153,1m2, tại địa chỉ: xóm Bói, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Tài sản gắn liền trên đất (Nhà xây cấp bốn 150 m2 ; Tường rào bảo vệ 2.000 m ; Vườn cà phê 6.000 cây) theo giấy chúng nhận QSD đất số BA 668697 do UBND tỉnh Hoà Bình cấp ngày 17/08/2011 là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến 05/02/2060, đứng tên người sử dụng là Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa Hòa Bình, Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 33, diện tích đất 22.002,0 m2, tại địa chỉ: xóm Xê, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (Vườn cà phê 9.300 cây) theo giấy chúng nhận QSD đất số BB 623987 do UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cấp ngày 05/05/2010 là đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất, thời hạn sử dụng đến 10/05/2048, đứng tên người sử dụng là ông Ngô Thanh Hùng, thửa đất số 31, tờ bản đồ số 7, diện tích đất 24.000,0 m2, tại địa chỉ: xóm Xê, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (Vườn cà phê 1.700 cây) theo giấy chúng nhận QSD đất số BB 623832 do UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cấp ngày 26/05/2010 là đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng đến 20/11/2019, đứng tên người sử dụng là ông Ngô Thanh Hùng, thửa đất số 01, tờ bản đồ số 60, diện tích đất 4.454,8 m2, tại địa chỉ: xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
3. Mục đích thẩm định giá: 
Xác định giá trị toàn bộ tài sản để tổ chức bán đấu giá theo giá thị trường 
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT/BTC ngày 07/10/2014, thông tư số 28/2015/TT/BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của Pháp luật về thẩm định giá.
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của Pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm)
- Các tiêu chí khác: cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định
5. Hồ sơ yêu cầu:
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định)
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Trước 13h ngày 20/10/2021
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá: Tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lạc Sơn Hòa Bình; địa chỉ: Phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
7. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Lạc Sơn Hòa Bình; địa chỉ: Phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; số điện thoại 0218.3861047. Hoặc cán bộ quản lý khoản vay là ông Nguyễn Xuân Ngọc, số điện thoại 0967807056
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi