Agribank chi nhánh Hòa Bình đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

19/06/2020

1. Thông tin tài sản:

1.1- Tài sản thứ nhất:

Quyền sử dụng đất số BO 893318 do Ủy ban nhân dân Huyện lạc Thuỷ cấp ngày 18/12/2014, cụ thể như sau:

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắng liền với đất: Ông Đỗ Viết Ngọc CMTND số: 113274171 cấp ngày 19/05/2004 tại Công an Hoà Bình và Vợ Bà : Phạm Thị Tâm  CMTND số 113379484 cấp ngày 21/08/2006 tại Công an Hoà Bình ; Hộ khẩu thường trú: Khu 2 – TT chi nê – lạc thuỷ - Hoà Bình - Địa chỉ thửa đất : Khu 2- TT chi nê- lạc Thuỷ - Hoà Bình  

- Diện tích quyền sử dụng đất: 181,7 m2 (Một trăm tám mươi mốt phẩy bảy mét vuông);

- Tài sản gắn liền với đất:  Nhà xây kiên cố,2 tầng 

+ Diện tích xây dựng : 180m2 ; Diện tích sàn : 200m2

+ Kết cấu : Bê tông, cốt thép, mái bằng

Cùng toàn bộ các tài sản khác xây dựng và gắn liền với diện tích đất trên GCNQSD đất.

1.2. Tài sản thứ hai:

Quyền sử dụng đất số BO 893450 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình cấp ngày 18/12/2014, cụ thể như sau:

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Ông Đỗ Tuấn Đông CMTND số: 113218997 cấp ngày 23/04/2010 tại Công an Hoà Bình Hộ khẩu thường trú: Khu 2- TT chi nê – lạc Thuỷ - Hoà Bình

- Địa chỉ thửa đất: Khu 2- TT chi nê , huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Diện tích quyền sử dụng đất: 216,3 m2 (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu phẩy ba  mét vuông);

- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng :216,3 m2, sử dụng chung :Không m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở = 100 m2 ; Đất vườn:  = 116,3 m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất vườn đến Năm : 2052 m2  

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây kiên cố  lợp ngói, kết cấu bê tông cốt thép mái bằng

+ Diện tích xây dựng :50 m2 , Diện tích sử dụng : 54 m2

+  Và toàn bộ các tài sản, công trình xây dựng và gắn liền trên đất .

2. Tổng giá trị các tài sản bán đấu giá: 3.150.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỉ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Trong đó:

+ Quyền sử dụng đất số BO 893318 giá trị:  2.250.000.000đ

+ Quyền sử dụng đất số BO 893450 giá trị:  900.000.000đ

Mức giá trên không bao gồm lệ phí trước bạ đất.

3. Nộp tiền đặt trước:

3.1. Quyền sử dụng đất số BO 893318:

- Tiền đặt trước: 400.000.000VNĐ/hồ sơ

- Thời hạn: ngày 16/06/2020 đến ngày 18/06/2020.

- Hình thức: chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 4551 0000 111 721 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.

3.2. Quyền sử dụng đất số BO 893450:

- Tiền đặt trước: 180.000.000VNĐ/hồ sơ

- Thời hạn: ngày 23/06/2020 đến ngày 24/06/2020.

- Hình thức: chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 4551 0000 111 721 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình.

4. Mở cuộc đấu giá tài sản:

4.1. Quyền sử dụng đất số BO 893318:

- Thời gian: từ 08h ngày 19/06/2020

- Đia điểm: tại Trung tâm Đấu giá

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức: Trả giá lên

- Trường hợp xử lý tài sản: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài sản đều được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý đấu giá theo quy định của Pháp luật.

4.2. Quyền sử dụng đất số BO 893450:

- Thời gian: từ 09h ngày 26/06/2020

- Đia điểm: tại Trung tâm Đấu giá

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức: Trả giá lên

- Trường hợp xử lý tài sản: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài sản đều được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý đấu giá theo quy định của Pháp luật.

5. Thông tin chi tiết:

Trung tâm đấu giá: số 21 tổ 12, đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi