Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đăng thông tin bàn giao tài sản bảo đảm của khách hàng

02/11/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đăng thông tin bàn giao tài sản bảo đảm của khách hàng:

1. Thông Tin Khách hàng

Tên Khách hàng

Quách Văn Đang

Địa chỉ

Thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Mã khách hàng

3009 - 337463549

Xếp hạng tín dụng

 

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc:            200.000.000 VND

Nợ lãi:                96.844.042 VND

Nhóm nợ tại thời điểm 18/10/2021

Nợ nhóm 5

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Nhập vật liệu xây dựng khu vui chơi theo hợp đồng

2. Thông tin về tài sản bảo đảm bàn giao của khoản vay:

2.1. Tài sản bảo đảm bàn giao: 

Tài sản bàn giao

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 436346 tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình mang tên ông Quách Văn Đang với diện tích đất 348,7 m2.

- Thửa đất số:  79    Tờ bản đồ số: 107

- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 348,7 m2.

- Địa điểm, vị trí của tài sản: thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 100 m2, đất trồng cây lâu năm: 248,7 m2

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 16/12/2048

- Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 100 m2; Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 248,7 m2

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ Mô tả tài sản: Nhà xây mái bằng diện tích: 81 m2

+ Diện tích xây dựng: Tổng 81 m2

+ Diện tích sử dụng: Tổng 81 m2

+ Kết cấu: Bê tông cốt thép, mái bằng

Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất

2. Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn.

3. Thời gian bàn giao tài sản: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 05/11/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc bàn giao.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

5. Ông Quách Văn Đang – bà Quách Thị Thư phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, Ông Quách Văn Đang – bà Quách Thị Thư và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm.

7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về bàn giao tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi