Agribank Chi nhánh Huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình kính đăng tải nội dung bán đấu giá tài sản

31/08/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đăng thông tin bàn giao tài sản bảo đảm của khách hàng:

Thông tin về tài sản bảo đảm bàn giao của khoản vay:

Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đã thông báo yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm ngày 08/09/2021 để xử lý thu hồi nợ quá hạn (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bàn giao: 

* Tài sản thu giữ thứ nhất

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O564320 tại Khu 8, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình mang tên ông Bùi Công Luận và bà Bùi Thị Thu Huyền được chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Thu Hiền theo hồ sơ số 66-CN.001 ngày 02/03/2017 với diện tích đất 206 m2.

- Thửa đất số:  363;    Tờ bản đồ số: 12

- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 206 m2.

- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 8, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ Mô tả tài sản: Nhà xây 3 tầng

+ Diện tích xây dựng: 101m2

+ Diện tích sử dụng: 303m2

+ Kết cấu: Bê tông cốt thép

  Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất

* Tài sản thu giữ thứ hai

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R626329 tại Khu Ngai Long, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, Người sử dụng đất là hộ ông Bùi Mạnh Hùng

- Thửa đất số:   161         ; Tờ bản đồ số: 12

- Diện tích quyền sử dụng đất: 1.074 m2.

- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu Ngai Long, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở + đất vườn

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Mô tả tài sản: Nhà xây cấp 4, mái ngói

+ Diện tích xây dựng: 90m2

+ Diện tích sử dụng: 90m

+ Kết cấu: Tường ghạch, mái ngói

Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất

2. Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn

3. Thời gian bàn giao tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 08/09/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc bàn giao.

4. Địa điểm thu giữ tài sản

Tài sản thứ nhất tại: Khu 4, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tài sản thứ hai: Khu Ngai Long, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

5. Bà Bùi Thị Thu Huyền– ông Bùi Công Luận và Hộ bà Nguyễn Thị Khang phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, Bà Bùi Thị Thu Huyền– ông Bùi Công Luận và Hộ bà Nguyễn Thị Khang và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm.

7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về bàn giao tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi