Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03/03/2021

I. Thông tin của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
II. Thông tin về tài sản đấu giá
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Khu Đồi Bô, đội 4 Công ty TNHH hai thành viên Sông Bôi – Thăng Long ( nay là khu Đồi bô, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Diện tích  182.000 m2  theo hợp đồng giao khoán số: 4/106/2009 ngày 27/07/2009 được kí kết giữa hộ Ông: Nguyễn Cao Huy và công ty TNHH một thành viên Sông Bôi.
Giá khởi điểm: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn)
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: từ ngày 26/02/2021  đến ngày 28/02/2021;
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
V. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; số điện thoại 0218.874228.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi