Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình thông báo bàn giao tài sản bảo đảm của khách hàng

25/10/2021

I. Thông Tin Khách hàng :
Tên Khách hàng Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Khu 13, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Mã khách hàng: 3009 - 351457104
Xếp hạng tín dụng    
Dư nợ hiện tại:

+ Nợgốc: 141.700.000VND
+ Nợ lãi: 7.430.000VND
Nhóm nợ tại thời điểm 25/08/2021: Nợ nhóm 3
Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ: Chăn nuôi gà, chăm sóc bưởi, nâng cấp nhà ở

II. Thông tin về tài sản bảo đảm ban giao của khoản vay:
Do Bà Nguyễn Thị Hà đã vi phạm thời hạn trả nợ trong hợp đồng tín dụng số 3009LAV202000948 ký ngày 16/06/2020. Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đã thông báo yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm ngày 28/10/2021 để xử lý thu hồi nợ quá hạn (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bàn giao:
*Tài sản bàn giao
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA743466 tại Khu 13, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình mang tên Bà Nguyễn Thị Hà với diện tích đất 852 m2.
- Thửa đất số: 52; Tờ bản đồ số:15
- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 852 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 13, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: ODT + CLN
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Tài sản gắn liền với đất:  
+ Mô tả tài sản: Nhà xây mái bằng diện tích: 70m2 
+ Diện tích xây dựng: Tổng 70m2
+ Diện tích sử dụng: Tổng 70m2
+ Kết cấu: Bê tông cốt thép, mái bằng
Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
2. Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn.
3. Thời gian bàn giao tài sản: Bắt đầu từ 09giờ00 phút ngày 28/10/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc bàn giao.
4. Địa điểm thu giữ tài sản: Khu 13, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
5. Bà Nguyễn Thị Hà – ông Thái Trường Hậu phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
6. Trong quá trình tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, Bà Nguyễn Thị Hà – ông Thái Trường Hậu và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm.
7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về bàn giao tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi