Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03/03/2021

I. Thông tin của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
II. Thông tin về tài sản đấu giá
1 Tài sản thu giữ thứ nhất
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA743373 tại thôn Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình  mang tên ông Nguyễn Cao Huy với diện tích đất 34.937 m2.
- Thửa đất số:  35;    Tờ bản đồ số:
- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 34.937 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: thôn Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: RST = 34.937 m2
- Thời hạn sử dụng đất: RST đến năm 2046
- Tài sản gắn liền với đất:  Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất
Giá khởi điểm: 4.500.000.000 đồng. Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.
 2 Tài sản thu giữ thứ hai
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 273508 tại Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình mang tên trên GCNQSDĐ là bà Cao Thị Hường.
- Thửa đất số:   272          ; Tờ bản đồ số: 18
- Diện tích quyền sử dụng đất: 225,5 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: ODT
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.
3 Tài sản thu giữ thứ ba
Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O564811 tại Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình mang tên trên GCN QSDĐ hộ bà Cao Thị Hường.
- Thửa đất số:  265;    Tờ bản đồ số: 18
- Diện tích quyền sử dụng đất: 350 m2. 
- Địa điểm, vị trí của tài sản: Khu 7, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở + đất vườn
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng. Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn
III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: từ ngày …/02/2021  đến ngày …./02/2021;
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
V. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; số điện thoại 0218.874228.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi