Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy - Hòa Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

23/04/2020

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
1.1. Tên cơ quan: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.
1.3. Số điện thoại: 0218.3864112;
1.4. Số Fax: 0218.3864001;
1.5. Người đại diện theo pháp luật: bà Vũ Thị Thu Thủy; Chức vụ: Giám đốc.
- Người được ủy quyền lại là Ông: Nguyễn Duy Bảy; Chức vụ: Phó Giám đốc.
2. Tài sản đấu giá: 
2.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 43.058,0 m2 đất rừng sản xuất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Quốc Lâm và ông Trần Anh Đức, địa chỉ thửa đất: xóm Bờ Sông, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
2.2. Các thông số về quyền sử dụng đất: theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ126013 do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 08/05/2017, gồm:
- Tên người sử dụng đất: ông Nguyễn Quốc Lâm, sinh năm: 1959; địa chỉ thường trú: xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Thửa đất được quyền sử dụng:
+ Thửa đất số 140; tờ bản đồ số 1;
+ Địa chỉ thửa đất: xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương,huyện Yên Thủy,tỉnh Hòa Bình; 
+ Diện tích: 43.058,0 m2;
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 43.058,0 m2;
+ Mục đích sử dụng đất: đất rừng sản xuất;
+ Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 30/06/2044;
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất.
2.3. Tài sản gắn liền với đất: 
- Khu trại chăn nuôi và công trình phụ trợ tại xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trong đó có:    XEM TẠI ĐÂY

- Thửa đất nơi có tài sản: Thửa đất có giấy chứng nhận QSD đất số: CĐ126013; Số vào sổ cấp GCN: CS16541; Do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 08/05/2017; Mang tên Ông Nguyễn Quốc Lâm nêu trên theo Hợp đồng thuê đất không số ngày 01/10/2017.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:
3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
3.2. Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
3.5. Là Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3.6. Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập hoặc bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:
4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy; địa chỉ: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết và đăng ký.(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình, ĐT: 02183.864581 hoặc Ông Trần Mạnh Hà, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh; ĐT: 0977.277288).
Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy - Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi