Agribank Chi nhánh Huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình kính đăng tải nội dung bán đấu giá tài sản

31/08/2021

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đăng thông tin bán tài sản bảo đảm của khách hàng

1.    Tài sản bảo đảm bàn giao: 

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB359792 tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình  mang tên ông Nguyễn Văn Sơn.

- Thửa đất số:  26;    Tờ bản đồ số: 01

- Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích đất 680 m2..

- Địa điểm, vị trí của tài sản: thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 680 m2; Sử dụng chung:  Không m2

- Mục đích sử dụng đất: ONT

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ Mô tả tài sản: Nhà xây cấp 4

+ Diện tích xây dựng: 50m2

+ Diện tích sử dụng: 50m2

+ Kết cấu: tường gạch

Toàn bộ các tài sản xây dựng và gắn liền trên đất

2. Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn.

3. Thời gian bàn giao tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 08/09/2021 cho đến khi hoàn thành xong việc bàn giao.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: Thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

5. Ông Nguyễn Văn Sơn phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc bàn giao tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, Ông Nguyễn Văn Sơn và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc bàn giao tài sản bảo đảm.

7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về bàn giao tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi