Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình thông báo xử lý tài sản bảo đảm

12/11/2021

I. Thông Tin Khách hàng

Tên Khách hàng

Vũ Quang

Địa chỉ

Khu 11, TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Mã khách hàng

3009 - 208093312

Xếp hạng tín dụng

 

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc:            600.000.000 VND

Nợ lãi:                 64.000.000 VND

Nhóm nợ tại thời điểm 25/08/2021

Nợ nhóm 3

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Sủa chữa nâng cấp nhà ở

II.    Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản vay:
Do Ông Vũ Quang đã vi phạm thời hạn trả nợ trong hợp đồng tín dụng số 3009LAV201901695  ký ngày 09/08/2019.  Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình đã thông báo xử lý tài sản để thu hồi nợ vay tháng 11/2021 để xử lý thu hồi nợ quá hạn (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:
1. Tài sản xử lý để thu hồi nợ vay:  
- Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng 925m2 (Chín trăm hai mươi lăm mét vuông) đất tại Khu 11, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
 + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD242816 do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 11/05/2011; Số vào sổ CH00225; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Bà Nguyễn Thị Quý.
+ Đặc điểm: thửa số: 388; Tờ bản đồ số: 13; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến 15/11/2054; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền SDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng 495 m2  đất và tài sản gắn liền trên đất là nhà xây 2 tầng diện tích 360 m2 tại Khu 11, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.
+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R789731 do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 10/09/2003; Số vào sổ 01077 Người sử dụng đất là Hộ bà Nguyễn Thị Quý.
+ Địa điểm đặt tài sản: Khu 11, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy
- Phương thức xử lý tài sản: Agribank huyện Chi nhánh  huyện Lạc Thủy Hòa Bình  được toàn quyền lựa chọn một, một số hoặc tất cả các phương thức xử lý tài sản theo thỏa thuận  đã ký giữa Agribank Chi nhánh huyện Lạc Thủy Hòa Bình và Ông Vũ Quang cụ thể;
- Thời gian xử lý tài sản bảo đảm:  cuối tháng  11/2021.
- Địa điểm xử lý tài sản bảo đảm: Khu 11, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy
    2. Lý do xử lý tài sản: Để xử lý thu hồi nợ quá hạn.
    3. Thời gian xử lý tài sản: Cuối tháng 11/2021
    4. Địa điểm xử lý tài sản: Khu 11, TT Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
    5. Ông Vũ Quang – Bà Nguyễn Thị Quý phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc xử lý tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc xử lý hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
    6. Trong quá trình tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, Ông Vũ Quang – Bà Nguyễn Thị Quý và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm.
    7. Chi nhánh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về xử lý tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi